En skikkelig investering!

Å investere i Kron er bra for pengene dine og for verden.

Krons anbefalinger

Hvis du velger indekspakken Krons anbefalinger bidrar pengene dine til arbeidet om å nå FNs bærekraftsmål. Du kan også tilpasse pensjonen din så den blir enda grønnere. Ved å velge bærekraft pluss fjerner vi enda flere selskaper som har fossil energi. Velger du miljøteknologi investerer vi mer i selskaper som utvikler teknologi som bidrar til mindre belastning på miljøet.

FNs bærekraftsmål

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. I Kron jobber vi ekstra med 8 av de 17 målene. Disse fokuserer på bærekraft i næringslivet og klimaløftet, her tror vi at pengene dine kan gjøre størst forskjell.

Vi heier frem de beste

Det som skiller Kron fra andre er at vi har konkrete bærekraftsmål og en konkret prosess for hvordan vi skal oppnå de. Krons anbefalinger inneholder fond som først fjerner "verstingselskaper" i bransjer som tobakk, alkohol, gambling, våpen og kull. Deretter måles alle selskapene som er igjen på hvor gode de er på miljøvern, arbeidsforhold og eierstyring. De 50 % av selskapene som er flinkest på dette innenfor sin sektor er de vi investerer i.

Dette gjør at du kan være trygg på at pengene dine heier frem de beste, og unngår de som ikke gjør en innsats.

Vi har tydelige kriterier for både de selskapene vi utelukker og de vi heier på. Vi måler fortløpende hvor gode vi er på bærekraft, og sammenligner oss med konkurrenter. Vi har som mål å levere den mest bærekraftige pensjonen i Norge.