En grønnere investering

Å investere i Kron er bra for pengene dine og for verden.

Vi kombinerer enkle brukeropplevelser med forvaltning som gir god avkastning på pengene dine. Det er heller ikke likegyldig hvordan vi skaper avkastning. Vi investerer pengen dine på en måte som bidrar til en bedre fremtid, for deg og den verden du lever i.

Investeringene du gjør i fond og pensjon er med på å påvirke verden. Måten vi investerer bærekraftig på handler om hvilke fond vi velger. Velger du Kron Indekspakke støtter pengene dine opp om FNs bærekraftsmål i form av å investere i 50 % av de mest bærekraftige selskapene, og dermed utelukke de 50 % minst bærekraftige. I tillegg utelukkes selvsagt kontroversielle selskaper innen tobakk, alkohol, våpen og de som forurenser mest.

Klimarisiko er noe vi er spesielt opptatt av i Kron. Det handler om hvordan selskaper kan bli påvirket av endringer i klima og klimapolitikken i de kommende tiårene. Derfor måler vi hvordan dette påvirker pensjonspengene dine.

I Kron kan du velge fond selv og i vårt fondstorg kan du velg mellom flere spissede fond som gjør investeringer innenfor fornybar energi og miljøteknologi.