Fondsliste for pensjon

Foreløpig fondsliste tilgjengelig i Kron Pensjon Fondsvelger.

Viser priser for medlemmene av foreninger i Akademikerne Pluss.

Listen gjelder kun fond til Egen Pensjonskonto eller Pensjonskapitalbevis.
Se fondsliste for Aksjesparekonto, Bedrift og IPS .

Sist oppdatert 29.09.2021

Fondspakker

Fond

Type

Risiko

Kostnad

Kron Indekspakke Delvis valutasikret

Aksjefond

5/7

0,17%

Kron Indekspakke Valutasikret

Aksjefond

5/7

0,19%

Krons Utvalgte Aktiv

Aksjefond

5/7

0,50%

Kron Indekspakke Verden

Aksjefond

5/7

0,15%

Les mer om hva våre indekspakker består av her.

Les mer om hva Krons Utvalgte Aktiv består av her

Indeksfond

Fond

Type

Risiko

Kostnad

Alfred Berg Indeks I

Aksjefond

6/7

0,18%

DNB Global Indeks N

Aksjefond

5/7

0,18%

DNB Norden Indeks N

Aksjefond

5/7

0,18%

KLP Aksje Fremvoksende Marked Indeks II

Aksjefond

5/7

0,29%

KLP AksjeAsia Indeks III

Aksjefond

5/7

0,21%

KLP AksjeEuropa Indeks III

Aksjefond

5/7

0,21%

KLP AksjeGlobal Indeks V

Aksjefond

5/7

0,20%

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

Aksjefond

5/7

0,20%

KLP AksjeNorden

Aksjefond

5/7

0,20%

KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar

Aksjefond

5/7

0,20%

KLP AksjeNorge Indeks II

Aksjefond

5/7

0,20%

KLP AksjeUSA Indeks III

Aksjefond

6/7

0,21%

Kron Indeks Global

Aksjefond

5/7

0,15

Öhman Etisk Emerging Markets A

Aksjefond

6/7

1,01%

Storebrand Indeks - Nye Markeder N

Aksjefond

5/7

0,28%

Plattformhonoraret på 0,075% er inkludert i prisene over.

Valutasikret

Fond

Type

Risiko

Kostnad

KLP AksjeAsia Indeks IV

Aksjefond

6/7

0,24%

KLP AksjeEuropa Indeks IV

Aksjefond

6/7

0,24%

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II

Aksjefond

5/7

0,23%

KLP AksjeUSA Indeks IV

Aksjefond

6/7

0,24%

Plattformhonoraret på 0,075% er inkludert i prisene over.

Aktive fond

Fond

Type

Risiko

Kostnad

Alfred Berg Gambak

Aksjefond

6/7

1,28%

DNB Grønt Norden A

Aksjefond

5/7

0,93%

Nordea Norge Verdi

Aksjefond

6/7

0,83%

ODIN Norden C

Aksjefond

5/7

0,83%

Skagen Global

Aksjefond

5/7

0,88%

SKAGEN Kon-Tiki A - NOK

Aksjefond

6/7

1,58%

Plattformhonoraret på 0,075% er inkludert i prisene over.

Temafond

Fond

Type

Risiko

Kostnad

BGF Next Generation Technology A2

Aksjefond

6/7

1,07%

BGF World Technology Fund A2

Aksjefond

6/7

1,14%

DNB Finans A

Aksjefond

6/7

0,93%

DNB Health Care A

Aksjefond

5/7

0,93%

DNB Miljøinvest A

Aksjefond

6/7

0,93%

DNB Teknologi A

Aksjefond

6/7

0,93%

Eika Egenkapitalbevis

Aksjefond

5/7

1,58%

Handelsbanken Hållbar Energi (A1 NOK)

Aksjefond

6/7

1,58%

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Aksjefond

6/7

0,48%

iShares Digitalisation UCITS ETF

Aksjefond

6/7

0,48%

ODIN Eiendom C

Aksjefond

6/7

0,83%

Öhman Global Growth

Aksjefond

6/7

0,98%

SKAGEN m² A - NOK

Aksjefond

6/7

1,28%

Storebrand Fornybar Energi

Aksjefond

6/7

0,83%

Vontobel Clean Technology

Aksjefond

6/7

1,26%

Plattformhonoraret på 0,075% er inkludert i prisene over.

Rentefond

Fond

Type

Risiko

Kostnad

Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic

Rentefond

2/7

0,44%

Alfred Berg Obligasjon

Rentefond

2/7

0,32%

Legg Mason Western Opportunity

Rentefond

4/7

1,11%

Plattformhonoraret på 0,075% er inkludert i prisene over.

Last ned kostnadsoversikt her