Kontakt oss

Kron følger etiske retningslinjer for oppfølgning av investeringer som brukes, og sørger for at investeringene gjennomsøkes for normbrudd. Når vi setter sammen en plan for sparepengene dine søker vi etter å minimere normbrudd. Her er en oversikt over hva vi kategoriserer som normbrudd:

 • Korrupsjon
 • Brudd på menneske- og arbeidstakerrettigheter
 • Kontroversielle våpen (forbud under internasjonale konvensjoner)

Kron skal også ha fokus på bærekraft. Vi følger derfor de seks prinsippene til Principles for Responsible Investments . Tiltakene gjøres ut ifra disse ulike prinsippene:

 1. Vi vil ha fokus på problemstillinger innenfor bærekraft. Både i vår analyse og beslutningstaking.
 2. Vi vil være aktive eiere og ta hensyn til bærekraft i våre eierskap.
 3. Vi vil etterspørre nødvendig informasjon rundt bærekraft.
 4. Vi vil promotere iverksettelsen av prinsippene i bransjen vår.
 5. Vi vil jobbe sammen om å øke effektiviteten ved bruk av prinsippene
 6. Vi vil rapportere om våre aktiviteter og jobbe mot iverksettelsen av prinsippene.

I Kron analyserer vi investeringene våre ut ifra problemstillinger innenfor bærekraft, med fokus på ESG faktorene (Environmental, Social og Corporate governance). Med dette som utgangspunkt, ønsker vi å bidra til at verden blir et bedre sted samtidig som det skaper bedre utviklingsvilkår for sparepengene dine.

Vi vurderer dessuten våre aktive fondsforvaltere på deres evne til å tilpasse seg faktorene innenfor ESG og hvordan de påvirker selskapene de eier. De ulike investeringene våre blir også gjennomgått regelmessig slik at vi kan vurdere hvordan dette faktisk følges opp.

Hvis du ønsker å ta ekstra hensyn når du investerer anbefaler vi deg å velge temaet Miljøbevisst . Her setter vi bærekraft i et høyt fokus og reduserer sparepengenes karbonavtrykk.

Krons sparetest

Sparetesten til Kron skal gi deg indikasjoner på flere punkter.

 • Hvor mye burde du øke/redusere din sparing i fond?
 • Hvor mye burde du totalt ha i fond?
 • Hvor mye burde du totalt ha på bankkonto?
 • Hvor mye burde du redusere gjelden din med?
 • Hvor mye sparer personer med lignende inntekt og alder som deg?

Spørsmål

Når du svarer på spørsmålene i sparetesten er det viktig at du svarer så ærlig som mulig. Hvis du overdriver eller underdriver på noen av svarene dine vil resultatene ikke passe like godt til din situasjon. Under finner du noen nyttige definisjoner slik at du svarer mest mulig korrekt

Aksjer/fond: Dette er aksjer og fond du har muligheten til å selge og få ut til din bankkonto. Ikke ta med pensjonssparing fra jobben, IPS eller fripoliser.

Bolig: Skriv inn hvor mye verdi du tror du har eiendom. Ta med sekundærboliger, hytter og fritidsboliger. Dersom du fortsatt sparer i BSU kan legge til denne verdien også.

Gjeld: Ta med alt av gjeld du har, også studielån.

Forbrukslån: Dette definerer vi som gjeld med over 7 % rente.

Innkjøp i år: Dette er beløp du må ta fra sparingen din for å kjøpe. Hvis du kan dekke dette kjøpet med lønnen din anbefaler vi at du holder dette utenfor denne kategorien.

Inntjening før skatt: Ta med alt du tjener, også fra utleie av bolig og andre småjobber.

Bankkonto: Ta med penger du har mulighet til å ta ut av bankkontoen.

Resultater

Når du har tatt sparetesten får du opp resultater. Under forklarer vi litt mer hva de ulike tallene betyr:

Fond: Under fond vil du se hvor mye vi anbefaler du totalt har i fond/investeringer, samt hvor mye du burde øke/redusere dagens sparing. Hvis du får tips om å redusere investeringen vil tallet være rødt, da anbefales det at dette enten brukes til å nedbetale lån eller settes trygt på bankkonto.

Gjeld: Vi anbefaler deg alltid å nedbetale forbrukslån, så dersom du har dette vil du alltid få dette rådet. Det er fordi forbrukslån har en høyere rente enn forventet utvikling i investeringer på lang sikt. Hvis du får anbefalt å nedbetale langsiktig gjeld er dette fordi den er høyere enn 5 ganger inntekt eller 75 % av verdien du har i bolig. Vi anbefaler på generell basis å ikke nedbetale studielånet. Så hvis du kun har dette kan du fint beholde dette uten å bekymre deg.

Anbefalt beløp på bankkonto: Sier hvor mye vi synes du burde ha i buffer, samt til å dekke det du eventuelt skal kjøpe innen kort tid.

Anbefalt min. sparing: Sier hvor mye andre med din alder og inntekt sparer i måneden. Denne sparingen kan både gå inn til konto og til fond.

Sparetesten er ikke en fasit

Sparetesten skal være en indikasjon på hva du burde gjøre. Vi er alle forskjellige og har ulike behov. Blir du derfor veldig overrasket kan det være at indikasjonen ikke passer deg. Ta gjerne kontakt med oss på chatten for å få mer tips og råd før du gjør store endringer i din økonomi.

Vi ser ikke hva du har svart fra chatten, så send oss gjerne et skjermbilde av resultatene dine og fortell oss om din situasjon. Så skal vi utfylle svarene testen gir og hjelpe deg til å finne en god løsning.


Ja. Hvis du setter opp en spareplan via appen vår er det et minstebeløp på 300 kr som engangsinnskudd eller spareavtale.

Hvis du velger fond selv via fondsmarkedet, må du da minimum ha 100 kr i tre fond, eller 300 kr i et fond dersom du skal gjøre et engangsinnskudd.

Ja, hvis du opprettet IPS etter 1. november 2017 hos en annen leverandør så hjelper vi deg gjerne med å flytte den til Kron. Les mer om IPS i Kron her

Alle verdipapirforetak, inkludert Kron, har pliktig medlemskap i Verdipapirforetakenes sikringsfond. Fondet sikrer kundenes midler og investeringer som oppbevares eller forvaltes av foretaket.

Du kan lese mer om sikringsfondet ved å klikke her: www.verdipapirforetakenessikringsfond.no

Dette er en seksjon til