Krons Utvalgte Aktiv

Vi er stolte av at vi hjelper tusenvis av nordmenn med å velge riktig fond. Det er en møysommelig prosess, hvor vi både sparer deg for tid og kostnader.

Krons Utvalgte passer godt for deg som ønsker at Kron sine fondseksperter skal hjelpe deg å velge. Fondene i Krons Utvalgte Aktiv vil være en god blanding av ulike fondstyper, både aktive fond og indeksfond. Fondspakken består av fond meg høy grad av bærekraft og sammen sprer de sparepengene dine over hele verden, inkludert det som vi kalles fremvoksende markeder hvor økonomien vokser raskere enn i den vestlige verden, slik at du kan delta i den globale økonomiske utviklingen.

Filosofi og Pris

Filosofi

Krons Utvalgte Aktiv har som hovedmål å spre pengene godt ut over hele verden for å unngå unødvendig risiko. I bunn av temaet ligger en god porsjon indeksfond, dette for at man på en rimelig måte skal få en fordeling mot verdensmarkedene. På toppen av dette inkluderer vi et utvalg av mindre og større forvaltere med svært ulike strategier vil forsøke å slå indeksen. I pakken gjøres det også taktiske valg etter et markedssyn, som gjør at vi i perioder kan ta både høyere og lavere risiko.

Alle fondene som blir tatt med må igjennom en analyseprosess. Her vurderes evnene til fondene og hvor godt de passer inn sammen med de andre fondene som allerede er i temaet. Etiske vurderinger rundt fondene gjøres også og man følger opp alle fondsforvalterne med hvordan slike vurderinger er tatt med i investeringsprosessen.

Pris

Kostnadene du betaler i Kron avhenger av hvilket valg du tar. Indeks har en rimeligere kostnad enn de andre alternativene hos siden vi kun bruker indeksfond

Krons Utvalgte Aktiv koster 0,67% og blir noe billigere ved lavere risiko nivå.

Slik velger vi fondene for deg

Før et fond blir inkludert i en av våre fondspakker blir det nøye analysert, både for seg selg og hvordan de passer sammen, såkalt porteføljekonstruksjon. Dette innebærer analyse av både kvalitative og kvantitative forhold ved fondet og de som forvalter det. For indeksfondene i Krons Utavlgte indeks har vi et stor fokus på fondents evne til å følge sin indeks samt avdukke grunner for avvik. Videre ser vi på robustheten i metodikken samt robustheten i organisasjonen. For aktiv forvaltede fond, som altså forsøker å slå en indeks, analyseres også hvor gode muligheter forvalteren har til å få det til. Her vi forvalterne og stategien stå i fokus og vil bli vurdert på flere kriterier, som blant annet vil for seg forvalters konkurranse fortrinn, økonmisk rasjonale i stragtien og tidligere resultater. Etter fondene har blitt nøye analyser av oss i Kron vil det bli lagt frem et forsalg for godkjenning av nytt fond eller endring av eksisterrende fondspakke til Krons investeringskomite som godkjenner alle fond før de benyttes benyttes.

En skikkelig grønn investering!

Når du velger å investere i Kron bidrar pengene dine til arbeidet om å nå FNs bærekraftsmål. Målene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det som skiller Kron fra andre er at vi har konkrete mål og en konkret prosess for hvordan vi skal oppnå de. Våre anbefalte løsninger inneholder fond som først fjerner "verstingselskaper" i bransjer som tobakk, alkohol, gambling og kull. Deretter måles alle selskapene som er igjen på hvor gode de er på miljøvern, arbeidsforhold og eierstyring. De 50% av selskapene som er flinkest på dette innenfor sin sektor er de vi investerer i. Dette skaper en betydelig høyere grad av bærekraft samtidig som risikofaktorene holde tilnærmet lik.

Hvis du ønsker å lese mer om Krons bærekraftsstrategi kan du gjøre det her

Fond

Type

Fokus

Andel

KLP AksjeGlobal Indeks V

Aksjefond

Verden

29 %

Baillie Gifford Worldwide Positive Change

Aksjefond

Verden

15 %

Baillie Gifford Global Vekst

Aksjefond

Verden

15 %

Kiltearn Global

Aksjefond

Verden

12 %

Veritas Global

Aksjefond

Verden

12 %

Storebrand Indeks - Nye Markeder

Aksjefond

Nye markeder

7 %

Nordea Norge Verdi

Aksjefond

Norge

6 %

KLP AksjeNorden

Aksjefond

Norden

4 %

Verdensdel

Andel (Aksjer)

Nord Amerika

48,8 %

Europa

29,0 %

Asia

17,4 %

Afrika

1,8 %

Sør Amerika

1,6 %

Australia

1,4 %

Sektor

Andel (Aksjer)

Teknologi

25,7 %

Finans

14,5 %

Industrivarer

15,2 %

Helse

18,3 %

Varer og Tjenester

11,4 %

Forbruksvarer

5,7 %

Materialer

4,9 %

Energi

2,4 %

Eiendom

2,0 %

Alle tall før 31. januar 2021 er kun teoretiske avkastningstall regnet basert på utvikling i underliggende fond.

*: Årlig utvikling for 2019 er utviklingstall for perioden 30.09.2019 til 31.12.2019

Tall per 31.01.2021.

Månedlig utvikling

Okt. 2019

Nov. 2019

Des. 2019

Jan. 2020

Feb. 2020

Mar. 2020

Apr. 2020

Mai. 2020

Jun. 2020

Jul. 2020

Aug. 2020

Sep. 2020

Okt. 2020

Nov. 2020

Des. 2020

Jan. 2021

Krons Utvalgte Aktiv

4,7%

3,5%

-0,7%

4,6%

-4,9%

-4,1%

9,0%

-0,2%

3,1%

0,8%

1,5%

4,0%

0,6%

5,8%

1,1%

2,4%

Årlige avkastningstall

2019*

2020

2021

Krons Utvalgte Aktiv

7,6%

22,6%

2,4%