Kron Indekspakke

Vi er stolte av at vi hjelper tusenvis av nordmenn med å velge riktig fond. Det er en møysommelig prosess, hvor vi både sparer deg for tid og kostnader.

Kron Indekspakke passer godt for deg som vil ha lavest mulig kostnader og en bærekraftig pensjonsoppsparing som hjelper deg og verden med å få en litt bedre fremtid. Fondspakken består av indeksfond med høy grad av bærekraft og sammen sprer de sparepengene dine over hele verden, inkludert det som vi kalles fremvoksende markeder hvor økonomien vokser raskere enn i den vestlige verden. Slik får du deltatt i den globale økonomiske utviklingen.

Standard Indekspakken er ikke valutasikret, men finnes også i en variant med full valutasikring. Standardvalget inneholder også en 10% andel mot Norden. For de som ønsker en indekspakke med en nøytral vekt mot Norden tilbys Krons Indekspakke Verden som investerer med samme andel tilsvarende størrelsen på hver enkelt økonomi.

Filosofi og Pris

Filosofi

I indeks er filosofien ganske enkel, nemlig at det skal være indeksfond, noe forskning ofte har vist kan være det beste over tid. Når vi plukker indeksfondene til pakken har vi et stort fokus på å finne de mest kostnadseffektive indeksfondene, som samtidig klarer oppdraget med å følge sin egen indeks med en høyere grad av bærekraft. Dette innebærer at vi må grave oss ned i hvordan fondet drives, både i det langsiktige bildet og dag til dag. Vi passer selvsagt på å bytte for deg senere dersom vi mener det finnes bedre alternativer.

Pris

Indekspakken: 0,23%

Tilpasninger
Bærekraft pluss: 0,28%
Miljøteknologi: 0,33%
Bærekraft & Miljøteknologi: 0,38%

Årlige priser. Ingen skjulte kostnader.

En skikkelig grønn investering!

Når du velger å investere i Kron bidrar pengene dine til arbeidet om å nå FNs bærekrafts mål. Målene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det som skiller Kron fra andre er at vi har konkrete mål og en konkret prosess for hvordan vi skal oppnå de. Våre anbefalte løsninger inneholder fond som først fjerner "verstingselskaper" i bransjer som tobakk, alkohol, gambling og kull. Deretter måles alle selskapene som er igjen på hvor gode de er på miljøvern, arbeidsforhold og eierstyring. De 50% av selskapene som er flinkest på dette innenfor sin sektor er de vi investerer i. Dette skaper en betydelig høyere grad av bærekraft samtidig som risikofaktorene holde tilnærmet lik.

For de som ønsker et enda større på fokus på bærekraft og morgendagens løsninger tilbyr vi tre alternativer av Krons indekspakke:

  • Bærekraft pluss
  • Miljøteknologi pluss
  • Kombinasjon av begge

I Bærekraft pluss øker vi kriteriene for ekskluderinger og blant annet fjerner alle selskaper med direkte tilknytting til fossile energikilder. Videre skjer den skjer det en større endring her i fremvoksende økonomier hvor vi kun investerer deg i de 25% beste selskapene og reduserer karbonavtrykket med 50%.

I Miljøteknologi investerer vi en del av sparepengene dine i selskaper som utvikler nye teknologier som vil bidra til mer miljøvennlig konsum og grønnere energikilder. Det vil også være en mulighet til å inkludere begge disse alternativene ved siden av indekspakken. Merk at begge disse alternativene alene vil øke risikokonsentrasjonen og kunne føre til avvik fra indeksen samt større svingninger.

Hvis du ønsker å lese mer om Krons bærekraftsstrategi kan du gjøre det her

Aksjefond

Type

Fokus

Andel

Kron Indeks Global

Aksjefond

Verden

80%

Storebrand Indeks - Nye Markeder

Aksjefond

Nye markeder

10%

KLP AksjeNorden

Aksjefond

Norden

10%

Rentefond

Type

Fokus

Andel

Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic

Rentefond

Norden

50%

Alfred Berg Obligasjon

Rentefond

Norden

50%

Aksjefond

Type

Fokus

Andel

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

Aksjefond

Verden

80%

Öhman Etisk Emerging Markets A

Aksjefond

Nye markeder

10%

KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar

Aksjefond

Norden

10%

Rentefond

Type

Fokus

Andel

Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic

Rentefond

Norden

50%

Alfred Berg Obligasjon

Rentefond

Norden

50%

Aksjefond

Type

Fokus

Andel

Kron Indeks Global

Aksjefond

Verden

70%

Storebrand Indeks - Nye Markeder

Aksjefond

Nye markeder

10%

KLP AksjeNorden

Aksjefond

Norden

10%

Pictet - Global Environmental Opportunities

Aksjefond

Aktivt aksjefond

5%

Vontobel Clean Technology

Aksjefond

Aktivt aksjefond

5%

Rentefond

Type

Fokus

Andel

Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic

Rentefond

Norden

50%

Alfred Berg Obligasjon

Rentefond

Norden

50%

Aksjefond

Type

Fokus

Andel

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

Aksjefond

Verden

70%

Öhman Etisk Emerging Markets A

Aksjefond

Nye markeder

10%

KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar

Aksjefond

Norden

10%

Pictet - Global Environmental Opportunities

Aksjefond

Aktivt aksjefond

5%

Vontobel Clean Technology

Aksjefond

Aktivt aksjefond

5%

Rentefond

Type

Fokus

Andel

Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic

Rentefond

Norden

50%

Alfred Berg Obligasjon

Rentefond

Norden

50%

Aksjefond

Type

Fokus

Andel

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II - Valutasikret

Aksjefond

Verden

80%

Storebrand Indeks - Nye Markeder

Aksjefond

Nye markeder

10%

KLP AksjeNorden

Aksjefond

Norden

10%

Rentefond

Type

Fokus

Andel

Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic

Rentefond

Norden

50%

Alfred Berg Obligasjon

Rentefond

Norden

50%

Aksjefond

Type

Fokus

Andel

Kron Indeks Global

Aksjefond

Verden

90%

Storebrand Indeks - Nye Markeder

Aksjefond

Nye markeder

10%

Rentefond

Type

Fokus

Andel

Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic

Rentefond

Norden

50%

Alfred Berg Obligasjon

Rentefond

Norden

50%

Alle tall før 31. januar 2021 er kun teoretiske avkastningstall regnet basert på utvikling i underliggende fond.

*: Årlig utvikling for 2019 er utviklingstall for perioden 30.09.2019 til 31.12.2019

Tall per 30.04.2021.

Månedlig utvikling

Okt. 2019

Nov. 2019

Des. 2019

Jan. 2020

Feb. 2020

Mar. 2020

Apr. 2020

Mai. 2020

Jun. 2020

Jul. 2020

Aug. 2020

Sep. 2020

Okt. 2020

Nov. 2020

Des. 2020

Jan. 2021

Feb. 2021

Mar. 2021

Apr. 2021

Kron Indekspakke - Delvis valutasikret

3,3%

3,0%

-0,1%

2,9%

-6,2%

-7,1%

8,4%

2,6%

2,2%

0,7%

3,5%

1,6%

-2,2%

6,8%

1,5%

0.0%

2.4%

2.8%

2.0%

Kron Indekspakke – Bærekraft Pluss

3,7%

2,8%

0,2%

2,6%

-5,6%

-6,0%

8,0%

2,2%

3,2%

1,6%

3,1%

1,8%

-1,3%

5,9%

1,7%

0.2%

2.3%

2.7%

1.9%

Kron Indekspakke – Miljøteknologi Pluss

3,6%

2,7%

0,0%

2,7%

-5,7%

-6,4%

8,1%

1,9%

2,6%

1,1%

2,6%

2,7%

-1,1%

5,9%

1,8%

0.1%

2.1%

2.5%

1.7%

Kron Indekspakke – Bærekraft Pluss og Miljøteknologi Pluss

3,8%

2,8%

0,1%

2,7%

-5,5%

-5,5%

8,0%

2,1%

3,1%

1,8%

2,8%

2,6%

-0,9%

5,6%

1,8%

0.3%

2.0%

2.4%

1.6%

Kron Indekspakke - Valutasikret

3,0%

2,8%

1,4%

0,9%

-6,7%

-10,7%

9,1%

4,1%

3,2%

3,1%

4,3%

-0,7%

-2,1%

8,4%

2,5%

0.1%

2.1%

3.5%

2.6%

Kron Indekspakke Verden

3,8%

2,7%

-1,4%

4,4%

-5,2%

-3,6%

7,4%

-0,5%

2,0%

-1,9%

1,4%

4,6%

-0,7%

3,9%

0,9%

-0.6%

3.1%

2.3%

1.3%

Årlige avkastningstall

2019*

2020

2021

Kron Indekspakke - Delvis valutasikret

6,2%

14,3%

7.3%

Kron Indekspakke – Bærekraft Pluss

6,8%

17,5%

7.2%

Kron Indekspakke – Miljøteknologi Pluss

6,4%

16,4%

6.6%

Kron Indekspakke – Bærekraft Pluss og Miljøteknologi Pluss

6,8%

19,3%

6.5%

Kron Indekspakke - Valutasikret

7,4%

14,3%

8.5%

Kron Indekspakke Verden

5,1%

12,6%

6.3%