Kron Indekspakke

Vi er stolte av at vi hjelper tusenvis av nordmenn med å velge riktig fond. Det er en møysommelig prosess, hvor vi både sparer deg for tid og kostnader.

Kron Indekspakke passer godt for deg som lavest mulig kostander og en bærekraftig pensjonsoppsparing som hjelper deg og verden få en litt bedre fremtid. Fondspakken består av indeksfond meg høy grad av bærekraft og sammen sprer de sparepengene dine over hele verden, inkludert det som vi kalles fremvoksende markeder hvor økonomien vokser raskere enn i den vestlige verden, slik at du kan delta i den globale økonomiske utviklingen.

Standard Indekspakken vil valutasikre halvparten av investeringene i den vestlige verden, og tilbys også uten eller med full valutasikring. Standardvalget inneholder også en 10% andel mot Norden. For de som ønsker en indekspakke med en nøytral vekt mot Norden tilbys Krons Indekspakke Verden som investerer med samme andel tilsavarende støreslen på hver enkelt økonomi.

Filosofi og Pris

Filosofi

I indeks er filosofien ganske enkel, nemlig at det skal være indeksfond, noe forskning ofte har vist kan være det beste over tid. Når vi plukker indeksfondene til pakken har vi et stort fokus på å finne de mest kostnadseffektive indeksfondene, som samtidig klarer oppdraget med å følge sin egen indeks med en høyere grad av bærekraft. Dette innebærer at vi må grave oss ned i hvordan fondet drives, både i det langsiktige bildet og dag til dag. Vi passer selvsagt på å bytte for deg senere dersom vi mener det finnes bedre alternativer.

Pris

Indekspakken: 0,23%

Tilpasninger
Bærekraft pluss: 0,28%
Miljøteknologi: 0,33%
Bærekraft & Miljøteknologi: 0,38%

Årlige priser. Ingen skjulte kostnader.

En skikkelig grønn investering!

Når du velger å investere i Kron bidrar pengene dine til arbeidet om å nå FNs bærekrafts mål. Målene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Det som skiller Kron fra andre er at vi har konkrete mål og en konkret prosess for hvordan vi skal oppnå de. Våre anbefalte løsninger inneholder fond som først fjerner "verstingselskaper" i bransjer som tobakk, alkohol, gambling og kull. Deretter måles alle selskapene som er igjen på hvor gode de er på miljøvern, arbeidsforhold og eierstyring. De 50% av selskapene som er flinkest på dette innenfor sin sektor er de vi investerer i. Dette skaper en betydelig høyere grad av bærekraft samtidig som risikofaktorene holde tilnærmet lik.

For de som ønsker et enda større på fokus på bærekraft og morgendagens løsninger tilbyr vi tre alternativer av Krons indekspakke:

  • Bærekraft pluss
  • Miljøteknologi pluss
  • Kombinasjon av begge

I Bærekraft pluss øker vi kriteriene for ekskluderinger og blant annet fjerner alle selskaper med direkte tilknytting til fossile energikilder. Videre skjer den skjer det en større endring her i fremvoksende økonomier hvor vi kun investerer deg i de 25% beste selskapene og reduserer karbonavtrykket med 50%.

I Miljøteknologi investerer vi en del av sparepengene dine i selskaper som utvikler nye teknologier som vil bidra til mer miljøvennlig konsum og grønnere energikilder. Det vil også være en mulighet til å inkludere begge disse alternativene ved siden av indekspakken. Merk at begge disse alternativene alene vil øke risikokonsentrasjonen og kunne føre til avvik fra indeksen samt større svingninger.

Hvis du ønsker å lese mer om Krons bærekraftsstrategi kan du gjøre det her

Aksjefond
Type
Fokus
Andel
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar
Aksjefond
Verden
40%
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II - Valutasikret
Aksjefond
Verden
40%
Storebrand Indeks - Nye Markeder
Aksjefond
Nye markeder
10%
KLP AksjeNorden
Aksjefond
Norden
10%
Rentefond
Type
Fokus
Andel
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic
Rentefond
Norden
50%
Alfred Berg Obligasjon
Rentefond
Norden
50%

Aksjefond
Type
Fokus
Andel
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar
Aksjefond
Verden
40%
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II - Valutasikret
Aksjefond
Verden
40%
Öhman Etisk Emerging Markets A
Aksjefond
Nye markeder
10%
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar
Aksjefond
Norden
10%
Rentefond
Type
Fokus
Andel
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic
Rentefond
Norden
50%
Alfred Berg Obligasjon
Rentefond
Norden
50%

Aksjefond
Type
Fokus
Andel
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar
Aksjefond
Verden
35%
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II - Valutasikret
Aksjefond
Verden
35%
Storebrand Indeks - Nye Markeder
Aksjefond
Nye markeder
10%
KLP AksjeNorden
Aksjefond
Norden
10%
Pictet - Global Environmental Opportunities
Aksjefond
Aktiv aksjefond
5%
Vontobel Clean Technology
Aksjefond
Aktiv aksjefond
5%
Rentefond
Type
Fokus
Andel
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic
Rentefond
Norden
50%
Alfred Berg Obligasjon
Rentefond
Norden
50%

Aksjefond
Type
Fokus
Andel
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar
Aksjefond
Verden
35%
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II - Valutasikret
Aksjefond
Verden
35%
Öhman Etisk Emerging Markets A
Aksjefond
Nye markeder
10%
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar
Aksjefond
Norden
10%
Pictet - Global Environmental Opportunities
Aksjefond
Aktiv aksjefond
5%
Vontobel Clean Technology
Aksjefond
Aktiv aksjefond
5%
Rentefond
Type
Fokus
Andel
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic
Rentefond
Norden
50%
Alfred Berg Obligasjon
Rentefond
Norden
50%

Aksjefond
Type
Fokus
Andel
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II - Valutasikret
Aksjefond
Verden
80%
Storebrand Indeks - Nye Markeder
Aksjefond
Nye markeder
10%
KLP AksjeNorden
Aksjefond
Norden
10%
Rentefond
Type
Fokus
Andel
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic
Rentefond
Norden
50%
Alfred Berg Obligasjon
Rentefond
Norden
50%

Aksjefond
Type
Fokus
Andel
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar
Aksjefond
Verden
90%
Storebrand Indeks - Nye Markeder
Aksjefond
Nye markeder
10%
Rentefond
Type
Fokus
Andel
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic
Rentefond
Norden
50%
Alfred Berg Obligasjon
Rentefond
Norden
50%

Alle tall før 31. januar 2021 er kun teoretiske avkastningstall regnet basert på utvikling i underliggende fond.

*: Årlig utvikling for 2019 er utviklingstall for perioden 30.09.2019 til 31.12.2019

Tall per 31.01.2021.

Månedlig utvikling
Okt. 2019
Nov. 2019
Des. 2019
Jan. 2020
Feb. 2020
Mar. 2020
Apr. 2020
Mai. 2020
Jun. 2020
Jul. 2020
Aug. 2020
Sep. 2020
Okt. 2020
Nov. 2020
Des. 2020
Jan. 2021
Kron Indekspakke - Delvis valutasikret
3,3%
3,0%
-0,1%
2,9%
-6,2%
-7,1%
8,4%
2,6%
2,2%
0,7%
3,5%
1,6%
-2,2%
6,8%
1,5%
-0,6%
Kron Indekspakke – Bærekraft Pluss
3,7%
2,8%
0,2%
2,6%
-5,6%
-6,0%
8,0%
2,2%
3,2%
1,6%
3,1%
1,8%
-1,3%
5,9%
1,7%
0,2%
Kron Indekspakke – Miljøteknologi Pluss
3,6%
2,7%
0,0%
2,7%
-5,7%
-6,4%
8,1%
1,9%
2,6%
1,1%
2,6%
2,7%
-1,1%
5,9%
1,8%
-0,1%
Kron Indekspakke – Bærekraft Pluss og Miljøteknologi Pluss
3,8%
2,8%
0,1%
2,7%
-5,5%
-5,5%
8,0%
2,1%
3,1%
1,8%
2,8%
2,6%
-0,9%
5,6%
1,8%
0,3%
Kron Indekspakke - Valutasikret
3,0%
2,8%
1,4%
0,9%
-6,7%
-10,7%
9,1%
4,1%
3,2%
3,1%
4,3%
-0,7%
-2,1%
8,4%
2,5%
0,1%
Kron Indekspakke Verden
3,8%
2,7%
-1,4%
4,4%
-5,2%
-3,6%
7,4%
-0,5%
2,0%
-1,9%
1,4%
4,6%
-0,7%
3,9%
0,9%
-0,6%
Årlige avkastningstall
2019*
2020
2021
Kron Indekspakke - Delvis valutasikret
6,2%
14,3%
-0,6%
Kron Indekspakke – Bærekraft Pluss
6,8%
17,5%
0,2%
Kron Indekspakke – Miljøteknologi Pluss
6,4%
16,4%
-0,1%
Kron Indekspakke – Bærekraft Pluss og Miljøteknologi Pluss
6,8%
19,3%
0,3%
Kron Indekspakke - Valutasikret
7,4%
14,3%
0,1%
Kron Indekspakke Verden
5,1%
12,6%
-0,6%