Test pensjonen din!

I februar 2021 ble egen pensjonskonto lansert. Er du en av 1,5 millioner nordmenn som har innskuddspensjon gjelder dette deg.

Kron er en av aktørene som tilbyr denne kontoen, derfor har vi laget en pensjonstest som gir deg bedre oversikt.

Pensjonstesten vil fungere aller best for deg som jobber i privat sektor og har innskuddspensjon.

Jobber du i offentlig sektor vil nok ikke resultatet stemme like bra fordi vi ikke har tilgang til dine pensjonstall. Her kan du bruke NAV sin pensjonskalkulator for å få oversikt. Vi mangler også data på enkelte eldre private pensjonsordninger. Vi jobber med å inkludere dette i en nyere versjon av testen.

Pensjonstesten gir en indikasjon på hva du kan ha behov for å få i pensjon og sjekker hvordan du ligger an i løypa.

Ta pensjonstesten nå!

Sånn sjekker du pensjonen din hvis du ikke jobber i privat sektor