Test pensjonen din!

I februar 2021 får 1,5 millioner nordmenn noe som heter egen pensjonskonto.

Kron er en av aktørene som tilbyr denne kontoen, i mellomtiden har vi satt opp en pensjonstest som gir deg bedre oversikt.

Pensjonstesten vil fungere aller best for deg som jobber i privat sektor og har innskuddspensjon. Det er også deg som vil få en såkalt egen pensjonskonto i februar 2021.

Jobber du i offentlig sektor vil nok ikke resultatet stemme like bra fordi vi ikke har tilgang til dine pensjonstall. Vi mangler også data på enkelte eldre private pensjonsordninger. Vi jobber med å inkludere dette i en nyere versjon av testen.

Pensjonstesten gir en indikasjon på hva du kan ha behov for å få i pensjon og sjekker hvordan du ligger an i løypa.

Ta pensjonstesten nå!

Sånn sjekker du pensjonen din hvis du ikke jobber i privat sektor