Priser

For medlemmer av Akademikerne Pluss

Fond

Prisene gjelder for Aksjesparekonto, IPS og bedrift.

Priser gjelder kun for medlemmer av foreninger i Akademikerne Pluss .
Sammenlign våre pris på Finansportalen.no .

Åpne konto

0 kr

Fondspakker

0,16%-0,75%

Plattformavgift Indeks

0,075%

Plattformavgift Aktiv

0,1875%

Kjøpsomkostninger

0 kr

Salgsomkostninger

0 kr

Flytte ASK til Kron

0 kr

Flytte ASK ut av Kron

0 kr

Minsteinnskudd

300 kr

Fondspakkene oppgis som totalpris. For fond kommer forvaltningshonorar til de ulike fondsforvalterne i tillegg.

Se komplett fondsliste med enkeltfond og fondspakker. NB! Merk at prisene her ikke er fratrukket rabatter.

Pensjon

Prisene gjelder for både Egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis.

Priser gjelder kun for medlemmer av foreninger i Akademikerne Pluss .
Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .

Åpne konto

0 kr

Fondspakker

0,16%-0,50%

Plattformavgift Indeks

0,075%

Plattformavgift Aktiv

0,075%

Kjøpsomkostninger

0 kr

Salgsomkostninger

0 kr

Flytte pensjon til Kron

0 kr

Kron Indeks Global

0,14%

Fondspakkene oppgis som totalpris. For fond kommer forvaltningshonorar til de ulike fondsforvalterne i tillegg.

Se full prisliste for fond og fondspakker .

Du kan alltid sammenligne våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no