Indeks Høy risiko

Plan Indeks med høyt risikonivå består av rimelige indeksfond med en global balanse, slik at du investerer i mange tusen aksjer, spredt over hele verden. Indeksfondene i denne porteføljen består av såkalte børshandlede fond (ETFer). Årsaken til at disse fondene er så rimelige er fordi de ikke er aktivt forvaltet. Planen har en forventet langsiktig utvikling på 7,25 %. I to av tre år forventer vi at utviklingen vil ligge mellom -9,95 % og 24,25 %.

De historiske dataene som forutsetningene bygger på er preget av perioder hvor renten har vært langt høyere enn i dag. Dersom dagens nivå ikke går tilbake til normalen, er det sannsynlig at fremtidig prestasjon vil bli lavere enn den ville blitt tilbake i tid. Dersom rentenivået holder seg like lavt som i dag fremover, vil den forventede utviklingen reduseres fra 7,25 % til 5,20 %.

100 % aksjer er kun tilgjengelig gjennom appen vår og du får denne fordelingen ved å bruke denne oppskriften

Fondene

Fondene vi anbefaler i denne løsningen finner du i oversikten under. Vi passer alltid på og bytter ut fondene som ikke oppfyller våre krav.

Fond
Type
Andel
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar
Aksjefond
90 %
Storebrand Indeks - Nye Markeder
Aksjefond
10 %

Kostnader

Under viser vi prisen for planen avhengig av hvor mye du ønsker å spare.

Minsteinnskudd
Kostnad
1.000
0,20 %

Gjennomsnittlig pris på fondene er 0,08 %, mens Kron tar 0,12%. Dette er summert over i fanen

Utvikling

Under vises avkastningen for denne planen for de siste fire årene og til og med siste måned (Sist oppdatert 31.01.2021).

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Siste Måned
16,6%
4,6%
18,7%
-3,9%
28,3%
12,4%
-0,3%
-0,3%

Vi gjør oppmerksom på at historisk utvikling ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. Utviklingen kan bli negativ som følge av kurstap. Historisk utvikling hensyntar de underliggende fondenes faktiske utvikling i den langsiktige modellporteføljen til Kron, og tar dermed ikke med kortsiktige taktiske allokeringer.