Tema Miljøbevisst

Miljøbevisst passer for deg som ønsker å investere med lavere CO2-avtrykk, men samtidig er opptatt av bred spredning på investeringene. Temaet investerer i hele verden og det er ulike fondstyper som indeksfond, faktorfond og aktive fond. For indeksfondene som investerer Globalt og mot Norden har vi valgt typer som har fjernet miljøverstingene og oljeselskaper. Det er også en passelig andel med fond som investerer i ny miljøteknologi.

Filosofi og kostnader

Filsofi

Temaet Miljøbevisst har som mål å spre pengene godt ut over hele verden for å unngå unødvendig risiko og samtidig styre unna miljøverstinger. I bunn av temaet ligger en god porsjon indeksfond, dette er indeksfond av typen hvor oljeselskaper og miljøverstinger ikke får være med blant investeringene. På toppen legger vi en porsjon med det som kalles faktorfond, dette er fond som satser på faktorer i aksjer som historisk har gitt bedre utvikling. Helt til slutt legger vi inn noen aktive aksjefond som investerer innenfor miljøteknologi. Disse aktive fondene har vi ikke for mye av for å unngå at risikoen blir for stor.

Alle fondene som blir tatt med må igjennom en analyseprosess. Her vurderes evnene til fondene og hvor godt de passer inn sammen med de andre fondene som allerede er i temaet. Etiske vurderinger rundt fondene gjøres også og man følger opp alle fondsforvalterne med hvordan slike vurderinger er tatt med i investeringsprosessen.

Pris
Rundt 0,75 % i årlig kostnad

Kostnadene du betaler i Kron avhenger av hvilket tema du velger. Siden Miljøbevisst bruker aktive fond er kostnaden noe høyere en for eksempel temaet Indeks.

De ulike risikonivåene i Miljøbevisst har litt forskjellig kostnad, men alle koster rundt 0,75 %. Litt lenger ned på siden finner du den eksakte kostnaden for hvert risikonivå.

Vil du vite mer om kostnader i Kron?

Les mer om hvordan kostnader kalkuleres fra prosent her

Fond i Miljøbevisst

I Miljøbevisst får man en god blanding av ulike fondstyper, men som har et ekstra fokus på miljø. Fondene investerer over hele verden og i ulike sektorer.

Tabellene under viser den mest oppdaterte oversikten over hvilke investeringer som inngår i temaet Krons Utvalgte samt fordelingen geografisk og per sektor i aksjefondene.

Fordeling av investeringene

Alfred Berg Obligasjon

Rentefond

Fokus

KLP Aksje Fremvoksende Markeder

Indeksfond

Nye Markeder

Storebrand Multifaktor

Faktorfond

Verden

Vontobel Miljøteknologi

Aktivt aksjefond

Verden

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

Indeksnært aksjefond

Verden

KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar

Indeksnært aksjefond

Norden

Pictet Globale Miljømuligheter

Aktivt aksjefond

Verden

Alfred Berg Nordisk Obligasjon

Rentefond

Norden

KLP Global Obligasjon

Rentefond

Verden

Nordea Amerikansk Høyrente

Rentefond

USA

DNB Høyrente

Rentefond

Norge

Verdensdel

Andel (Aksjer)

Nord Amerika

36.1 %

Europa

46.6 %

Asia

15.1 %

Afrika

0.7 %

Sør Amerika

1.2 %

Australia

0.8 %

Antarktis

0.0 %

Sektor

Andel (Aksjer)

Finans

16,4 %

Teknologi

16,7 %

Industrivarer

19,6 %

Helse

10,9 %

Varer og Tjenester

10,0 %

Forbruksvarer

6,3 %

Materialer

7,5 %

Energi

3,4 %

Eiendom

3,0 %

Ulike risikoprofiler

Du får alle temaene i Kron i 7 forskjellige risikonivåer. Forskjellen mellom risikonivåene går på hvor mye penger som står i hvert fond. Fondene som inngår bestemmes av temaet, dermed vil alle risikoprofilene for Miljøbevisst ha de samme fondene, men ulik fordeling mellom fondene. Ved å klikke på lenkene kan du se leser mer om fordelingen.

På sidene vil du kunne se den forventede avkastningen og den historiske avkastningen for hver av risikonivåene, i tillegg til den eksakte prisen.

Høy risiko
100% aksjer

Medium pluss risiko
90% aksjer, 10% renter

Medium risiko
75% aksjer, 25% renter

Medium minus risiko
60% aksjer, 40% renter

Lav pluss risiko
50% aksjer, 50% renter

Lav risiko
35% aksjer, 65% renter

Svært lav risiko
20% aksjer, 80% renter