Miljøbevisst Høy risiko

Plan Miljøbevisst med høy risiko (IPS) består av fond som har en grønnere profil og som reduserer karbonavtrykket. Planen har en forventet langsiktig utvikling på 7,25 %. I to av tre år forventer vi at utviklingen vil ligge på mellom -9,95 % og 24,45 %.

De historiske dataene som forutsetningene bygger på er preget av perioder hvor renten har vært langt høyere enn i dag. Dersom dagens nivå ikke kommer tilbake til normalen er det sannsynlig at fremtidig prestasjon for denne planen vil bli lavere enn den ville blitt tilbake i tid. Dersom rentenivået holder seg like lavt som i dag fremover, vil den forventede utviklingen reduseres fra 7,25 % til 5,20 %.

100 % aksjer er kun tilgjengelig gjennom appen vår og du får denne fordelingen ved å bruke denne oppskriften .

Fondene

Fondene vi anbefaler i denne løsningen finner du i oversikten under. Vi passer alltid på og bytter ut fondene som ikke oppfyller våre krav.

Fond

Type

Fokus

Andel

KLP Global Mer Samfunnsansvar

Aksjefond

Verden

37,5 %

KLP Norden Mer Samfunnsansvar

Aksjefond

Norden

25,0 %

KLP Fremvoksende Markeder

Aksjefond

Nye Markeder

12,5 %

Storebrand Multifaktor

Aksjefond

Verden

10,0 %

Vontobel Miljøteknologi

Aksjefond

Verden

7,5 %

Pictet Globale Miljømuligheter

Aksjefond

Verden

7,5 %

Kostnader

Under viser vi prisen for planen avhengig av hvor mye du ønsker å spare.

Minsteinnskudd

Før skattefradraget

1.000

0,74 %

3.000.000

0,64 %

Gjennomsnittlig pris på fondene er 0,34 %, mens Kron tar 0,40 % (0.30 % ved innskudd over 3.000.000)

Utvikling

Under vises avkastningen for denne planen for de siste fire årene og til og med siste måned (Sist oppdatert 30.04.2021).

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Siste Måned

15,3%

2,7%

17,4%

-5,1%

26,6%

20,0%

6,2%

1,1%

Vi gjør oppmerksom på at historisk utvikling ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. Utviklingen kan bli negativ som følge av kurstap. Historisk utvikling hensyntar de underliggende fondenes faktiske utvikling i den langsiktige modellporteføljen til Kron, og tar dermed ikke med kortsiktige taktiske allokeringer.