Teknologi Medium minus risiko

Plan Teknologi med medium minus risikonivå består av våre anbefalte fond i Krons Utvalgte med en passende andel i fond som satser på teknologi. Planen har en forventet langsiktig utvikling på 5,8 %. I to av tre år forventer vi at utviklingen vil ligge på mellom -5,2 % og 16,7 %.

De historiske dataene som forutsetningene bygger på er preget av perioder hvor renten har vært langt høyere enn i dag. Dersom dagens nivå ikke kommer tilbake til normalen er det sannsynlig at fremtidig prestasjon for denne planen vil bli lavere enn den ville blitt tilbake i tid. Dersom rentenivået holder seg like lavt som i dag fremover, vil den forventede utviklingen reduseres fra 5,8 % til 3,9 %

Fondene

Fondene vi anbefaler i denne løsningen ser du under. Vi passer alltid på og bytter ut fondene som ikke oppfyller våre krav. Vi implementerer også taktiske allokeringer på kort basis basert på markedssyn.

Fond

Type

Fokus

Andel

KLP Global

Aksjefond

Verden

17,2 %

KLP Norden

Aksjefond

Norden

11,9 %

KLP Fremvoksende Markeder

Aksjefond

Nye Markeder

5,2%

Baillie Gifford Global Vekst

Aksjefond

Verden

4,3 %

Veritas Global

Aksjefond

Verden

4,3 %

iShares Verden Kvalitet

Aksjefond

Verden

3,2 %

iShares Verden Verdi

Aksjefond

Verden

3,2 %

DNB Teknologi

Aksjefond

Teknologi

2,4 %

iShares Automatisering og Robotisering

Aksjefond

Teknologi

2,4 %

iShares Digitalisering

Aksjefond

Teknologi

2,4 %

Nordea Norge Verdi

Aksjefond

Norge

1,3 %

iShares Verden Voksende Trend

Aksjefond

Verden

1,1 %

iShares Verden Små Selskaper

Aksjefond

Verden

1,1 %

Alfred Berg Obligasjon

Rentefond

Norge

20,0 %

Legg Mason Obligasjon

Rentefond

Global

10,0 %

Alfred Berg Nordisk Obligasjon

Rentefond

Nordisk

10,0 %

Kostnader

Under viser vi prisen for planen avhengig av hvor mye du ønsker å spare.

Minsteinnskudd

Før skattefradraget

1.000

0,73 %

3.000.000

0.63 %

Gjennomsnittlig pris på fondene er 0,34 %, mens Kron tar 0,40 % (0.30 % ved innskudd over 3.000.000)

Utvikling

Under vises avkastningen for denne planen for de siste fire årene og til og med siste måned (Sist oppdatert 30.04.2021).

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Siste Måned

11,7 %

6,9 %

14,3 %

-1,0 %

17,2 %

13,8%

3,5%

1,5%

Vi gjør oppmerksom på at historisk utvikling ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. Utviklingen kan bli negativ som følge av kurstap. Historisk utvikling hensyntar de underliggende fondenes faktiske utvikling i den langsiktige modellporteføljen til Kron, og tar dermed ikke med kortsiktige taktiske allokeringer.