Betaler jeg kostnader for investeringene dere kjøper til meg?

Ja, du betaler kostnadene i investeringene vi kjøper til deg. Vi jobber hele tiden med å gjøre investeringene så billige som mulig. Dette gjør vi ved å forhandle priser på de fondene vi mener er best, samtidig som vi alltid ser etter bedre og billigere alternativer.

Kron bruker Formuesforvaltning sin kjøpekraft når vi handler fond for deg. Dette gjør at vi oppnår meget gunstige priser og får leverandørrabatter. Alle leverandørrabattene blir utbetalt til din konto i Kron til forskjell til mange andre.

Totalprisen for investeringene vil typisk ligge på mellom 0,08 % - 0,35 % av kjøpsbeløpet. Selv medregnet disse kostnadene er vi fortsatt som regel billigere enn andre aktører.