Er det noe bindingstid ved å bytte medlemstilbudet fra Kron?

Nei, det er ingen bindingstid på noe av produktene du har tilgang til via Kron. Dette gjelder både egen pensjonskonto, fondssparing og IPS.

Merk at penger du setter i IPS ikke kan tas ut før du er minst 62 år, og skal betales ut i minst 10 år og til du minst er 80 år. Du kan flytte IPS-kontoen til en annen tilbyder av IPS dersom du ikke ønsker å fortsette å bruke Kron.