Er det noen begrensninger på hvor mange jeg kan verve?

Nei, men flyttingen av Egen pensjonskonto må ha blitt gjennomført for at bonusen kan utbetales. Merk at du også må ha Egen pensjonskonto i Kron, samt en aktiv fondskonto for å kunne verve andre.