Hvilke fond er inkludert i indekspakken for pensjon?

  • Storebrand Indeks - Nye Markeder: 10.0%
  • KLP AksjeGlobal Indeks V: 40.0%
  • KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar II - Valutasikret: 40.0%
  • KLP AksjeNorden: 10.0%