Hva er et obligasjonsfond?

Et obligasjonsfond er et fond som investerer i obligasjoner. En obligasjon er et bevis på at man har lånt bort penger, og obligasjonen angir hvilken rente det er på lånet, samt hvor lang låneperioden er.

Sagt på en annen måte så vil det å eie en obligasjon gi deg renteinntekter som du får ved å låne bort penger. Obligasjonsfond har som regel lavere risiko sammenlignet med aksjefond og kombinasjonsfond. Dette gir sparere i obligasjonsfond en mer forutsigbar utvikling.

Risikoen og forventet utvikling i et obligasjonsfond styres av to faktorer. Hvor lang tid lånet er gitt på, og hvor stor risikoen for at du ikke får tilbakebetalt er. De obligasjonsfondene med lavest risiko kalles pengemarkedsfond, og låner ut til sikre bedrifter, kommuner eller stater med låneperiode under et år. De fondene med høyest risiko kalles høyrentefond/high yield/junk bonds og låner ut til bedrifter med høy sjanse for at de ikke klarer å betale tilbake.