Hva er et obligasjonsfond?

Et obligasjonsfond er et fond som investerer i obligasjoner. En obligasjon er et bevis på at man har lånt bort penger, og obligasjonen angir hvilken rente det er på lånet, samt hvor lang låneperioden er.

Sagt på en annen måte så vil det å eie en obligasjon gi deg renteinntekter som du får ved å låne bort penger. Obligasjonsfond har som regel lavere risiko sammenlignet med aksjefond og kombinasjonsfond. Dette gir sparere i obligasjonsfond en mer forutsigbar utvikling.