Hva er fordelene ved å velge en selvvalgt leverandør som Kron og flytte fra arbeidsgiver?

I de fleste tilfeller vil Kron kunne gi deg lavere pris på pensjonen din. Det gjør at pensjonen din vokser raskere. Kron investerer i selskaper som er “best i klassen” når det gjelder bærekraft. I tillegg får du en enklere brukeropplevelse og mer valgfrihet. Du kan også selv påvirke hvordan pensjonen din investeres.