Hva er fordelene ved å velge en selvvalgt leverandør som Kron og flytte fra arbeidsgiver?

I de fleste tilfeller vil Kron kunne gi deg lavere pris på pensjonen din. Det gjør at pensjonen din vokser raskere. Kron investerer i selskaper som er “best i klassen” når det gjelder bærekraft. I tillegg får du en enklere brukeropplevelse og mer valgfrihet. Du kan også selv påvirke hvordan pensjonen din investeres.

Du kan sjekke prisen på pensjonen din inne på www.norskpensjon.no --> Egen Pensjonskonto. Dette er oppgitt som "standardkompensasjon" og er den satsen din arbeidsgiver betaler. Denne vil komme videre som et innskudd sammen med sparingen til bedriften dersom du bytter til for eksempel Kron.