Hva er kostnadene for Kron?

Krons priser

I Kron er vi opptatt av å være åpen om det vi tar oss betalt. Årlig får du derfor en oversikt over kostnadene til Kron, slik at du har full oversikt.

Kostnaden varierer med hva du setter inn hos Kron og hvilket tema du velger.

Når det er tid for skattemeldingen vil du få et bilag som kan føre inn. Da vil du etter dagens skatteregler få igjen 22 % av honoraret på skatten.

Har du for eksempel 100 000 kr på Krons Utvalgte, vil det årlige honoraret være 700 kr. Da kan du også trekke fra 154 kr på skatten. Slik at prisen til slutt ender på 546 kr. Om du er veldig opptatt av pris kan du velge "Indeks" hos oss, da vil honoraret gå ned til 0,15 % eller 150 kr i dette eksempelet.

Når vi kjøper fond til deg forhandler vi frem rabatter slik at du får de beste prisene i markedet. Prisen for fondene ender derfor på et lavt nivå, rundt 0,3 % per år.

Sammenlignet med andre fond og tjenester er dette som regel halv pris.