Hva er kostnadene for Kron?

I Kron er vi opptatt av at du ikke skal betale for mye og at du skal vite hva du betaler. Derfor har du en oversikt tilgjengelig som oppgir kostnadene du betaler i prosent og kroner.

Kostnadene du betaler er delt i to, og vi oppgir totalpris på våre prissider. Denne todelingen er det som betales for fondene, og det du betaler for tjenesten til Kron. Tjenesten Kron dekker at vi handler for deg, forhandler priser på fondene, rebalanserer og justerer.

Eksempelvis koster indekstemaet vårt 0,20 %. Av disse tar fondene en vektet kostnad på 0,08 % og vi tar 0,12 %. Et mer aktivt tema som Krons Utvalgte koster 0,75 %, her tar vi 0,40 % og fondene 0,35 %. Prisene på fondene er såpass lave fordi vi har forhandlet ned kostnaden for deg.

Når du velger fond selv har vi det som kalles et plattformhonorar, også her oppgir vi totalkostnader både i fondslister og når du skal velge.

For å finne ut hvor mye du betaler i Kron kan du ta beløpet du har som saldo og gange med prosenten. Eksempelvis investerer du 100 000 kr i indekstemaet vil kostnaden bli beregnet som 100 000 kr * 0,20 % = 200 kr. Dette er et årlig honorar, som trekkes med 1/12 hver måned. Du betaler kun for de månedene du faktisk har penger inne hos oss, og en tom konto har ingen kostnader. Så et eksempel er om du i det første halve året har 100 000 kr, og det siste halve året har 50 000 kr. Da vil du betale 100 kr over de 6 første månedene, og 50 kroner for det neste halve året.

Spør oss gjerne om kostnader på chatten, så hjelper vi deg å sammenligne med det du har i dag.