Hva er vilkårene for vervekampanjen på pensjon

Vilkår for verving av pensjon

 1. Kron forbeholder seg retten til å endre vilkårene for verving når som helst.
 2. Det er i utgangspunktet kun du som Kron-kunde som får bonus, ikke den du verver. Du kan velge om den du verver skal få deler eller hele vervebeløpet.
 3. Verving av pensjon gjelder kun for de som flytter Egen pensjonskonto. Pensjonskapitalbevis eller IPS er ikke en del av dette verveprogrammet.
 4. For å kunne verve andre må du ha en aktiv fondskonto eller IPS og egen pensjonskonto i Kron. Dersom verving blir gjort uten at du har disse må dette opprettes innen 24 timer for å motta bonusen.
 5. Vi har laget vervefunksjonen for å hjelpe flere i gang med pensjon i Kron, og vil passe på at det kun blir brukt til dette formålet. Vi forbeholder oss retten til å frata enkeltkunder bonus uten videre begrunnelse. Dette kan også omfatte et forbud mot videre verving.
 6. Bonusen vil bli utbetalt 10 dager etter at den som har vervet har registrert flyttingen.
 7. Verver du veldig mange kan det hende beløpet blir skattepliktig. Ta kontakt med ditt skattekontor for vurdering av skatteplikt for vervepremier.
 8. Vervingen må godkjennes via chat med kundeservice og skjer ved at den vervede oppgir navn og fødselsdato til personen som vervet vedkommende innen 6 timer etter flyttingen er registrert.
 9. Du kan ikke bli vervet flere ganger, du kan heller ikke verve samme person flere ganger.
 10. Verveprogrammet for pensjon kan ikke kombineres med annen type verving i Kron.
 11. Deles informasjonen i sosiale medier må du huske å merke med "reklame"
 12. Husk at investeringer kommer med risiko for at opprinnelig beløp kan tape seg i verdi. Det er viktig at du lar den du verver ta sine egne beslutninger om sin økonomi.
 13. Vervebeløpet må stå på konto i minst 30 dager.
 14. Du godtar disse vilkårene når du verver, og bekrefter at du har lest disse.