Hva gjør Kron for å optimalisere skattebelastningen min?

Kron gjør flere grep slik at du unngår å betale mer skatt enn nødvendig.

Alle aksjefond og ETF-er (børstnoterte fond) vil fra 1. september 2017 kunne inngå i en aksjesparekonto. Når du blir kunde i Kron, oppretter vi automatisk aksjesparekonto for deg. Dette medfører at du ikke betaler skatt når vi bytter mellom aksjefond i dine investeringer. Du kan i tillegg ta ut dine innsatte penger før du tar ut skattepliktig gevinst.

I Kron er vi opptatt av åpenhet rundt våre kostnader. Hvert år vil vi produsere et bilag som viser hvor mye du har betalt i kostnader til oss. Dette bilaget vil bli fremstilt slik at du enkelt kan fylle inn de nødvendige tallene så du kan trekke forvaltningshonoraret av på skatten.