Hva kan jeg gjøre før egen pensjonskonto kommer?

Det er flere ting du kan gjøre for egen pensjonskonto kommer.

Her er noen tips:

1. Sjekke hvilken pensjonsavtale du har gjennom jobben din i dag.

2. Finne ut hva du har av tidligere oppspart pensjon på nav.no eller norskpensjon.no

3. Sjekk hvor stor aksjeandel du har på pensjonssparingen din i dag. Både nåværende pensjonssparing og tidligere oppspart pensjon. Jo yngre du er, jo høyere aksjeandel burde du ha på pensjonen din.