Hva om man har IPS hos én leverandør, må man ha pensjonskonto på samme sted?

Nei. Du kan ha IPS og egen pensjonskonto separat.