Hva slags pensjonsprodukter inkluderes i egen pensjonskonto?

Innskuddspensjon, pensjonskapitalbevis (PKB), IPA og IPS opprettet før 2017​.