Hva slags pensjonsprodukt inkluderes i egen pensjonskonto-ordningen?

Innskuddspensjon, pensjonskapitalbevis, IPA og IPS opprettet før 2017​.