Hva slags pensjonsprodukt inkluderes ikke i egen pensjonskonto-ordningen?

Fripoliser uten garanti, IPS opprettet etter 2017, hybridpensjon, aksjesparekonto​, frie fond, fondskonto, bankkonto, AFP og ytelsespensjon fra privat og offentlig sektor.