Hva viser fanen 'Markeder og sektorer'?

Markeder og sektorer viser utviklingen den siste måneden for de ulike markedene og sektorene.

Kartet blir jevnlig oppdatert og markedene bytter farge etter hvor godt de presterer. Fargekodene grønn, blå og rød representerer henholdsvis positiv, nøytral, og negativ avkastning.

Dersom man holder over de ulike markedene vil man få opp informasjon om hvor mye man har investert i det valgte markedet, og hvor godt disse investeringene har gjort det. Merk at tallene er basert på estimater for de ulike markedene kombinert med din vekt investert i det valgte markedet. Utviklingen kan derfor noen ganger oppleves bedre eller dårlige enn det som vises på din Kronkonto, men kartet gir samtidig en god indikasjon på hvordan det generelt sett har gått med det valgte markedet.

Sektorene viser i tillegg hvor stor vekt man er investert i en valgt sektor, og hvor godt disse investeringene har gjort det.