Hva viser grafen på kontoen min?

Når du logger deg inn på nettportalen eller appen din i Kron vil bakgrunnen på førstesiden være en graf som viser utviklingen av din personlige investering. Grafen beveger seg oppover dersom investeringen øker i verdi, og motsatt dersom den synker i verdi.

Grafen vil være preget av ulike farger til ulike perioder - den er levende. Grafen endrer farge i forhold til hvordan investeringen utvikler seg. Dersom den er grønn har pengene en positiv utvikling, og øker i verdi. Motsatt med den røde fargen. Dersom fargen er blå har porteføljen en nøytral utvikling, som hverken er negativ eller positiv.

Merk at grafen gjeldende din portefølje er kun den fargede delen som beveger seg mot høyre. Venstre del med grå farge viser tidligere utvikling.

På den nedre delen av grafen vises en oversikt over tidslinjen. Denne er oppgitt med datoer så du kan bevege deg bakover eller fremover i tid og nyhetsoppdateringer. Dette er oppdateringer på hva som kan ha påvirket investeringen din.