Hvordan finner Kron investeringene de anbefaler?

I Kron jobber vi hele tiden med å finne de beste investeringene. Som regel bruker vi fond til å sette sparepengene dine i arbeid.

Alle fond blir valgt med sikte på å oppnå høyest mulig prestasjon for den risikoen vi tar. En prestasjon på ti prosent, der du har satset både hus og hjem, er ikke samme prestasjon på ti prosent fra en fornuftig og spredt portefølje. En viktig del av vår tilnærming er derfor å gruppere fond sammen for å oppnå den store fordelen fra spredning av usikkerhet.

Vi ser på de harde fakta i fondene vi velger, som for eksempel prestasjon og kostnader. Vi vurderer også andre faktorer som hvilke personer som står bak og hvordan de jobber. Fond kan ofte prestere bra i en periode, for så å prestere dårlig. Vi følger opp fondene regelmessig, og bytter ut investeringer som presterer dårlig med noe bedre som faktisk fungerer.