Bli kunde

Hvordan har Kron laget min plan?

Kom i gang med sparingen

← Tilbake til Vanlige spørsmål

Kron lager din plan ut ifra hva du svarer i rådgivningsprosessen. I denne prosessen kartlegger vi din erfaring, finansielle situasjon, risikovilje, tema og formål. Alle disse punktene hjelper oss til å forstå din situasjon bedre slik at vi kan anbefale deg en god plan.

I planen får du en oppsummering av dine valg. Disse kan du gå tilbake å endre hvis du har lyst. Du kan teste ulike første innskudd og månedlige innskudd. Vi viser hvordan utviklingen endrer seg om du øker eller reduserer innskuddet.

Du får anbefalt et risikonivå i planen din. Dette kan variere fra svært lavt til medium pluss. Dette forteller deg hvor mye sparepengene kan svinge i verdi. Et høyere risikonivå betyr også at forventet utvikling blir bedre.

Måten vi finner dette på er å se på ditt formål og din risikovilje. Formålene har ulike sparetider tilknyttet seg. Desto lengre sparetid, desto høyere risikonivå anbefaler vi. Allikevel er det ikke sikkert du er komfortabel med ujevn utvikling på sparepengene, derfor spør vi også om risikovilje. Hvis du for eksempel blir redd av avisoverskriften tar vi ned risikonivået. Dette skal bidra til at du skal klare å følge planen vi har laget for deg.

Under ser du et eksempel på en plan fra Kron

Din Spareplan

Les mer:
- Hva er Krons investeringsfilosofi?
- Hvordan kontrollerer dere risikoen i spareplanen min?
- Hvilke etiske retningslinjer følger Kron?