Hvordan kalkulerer dere kostnader?

Kron trekker deg automatisk for kostnadene hvert kvartal. Denne beregnes som ditt honorar delt på fire, ganger ditt innskudd.

Eksempel hvis du har 100 000 kr på kontoen og 0,40 % i årlig honorar vil kvartalsvis kostnad regnes slik:

100.000kr * 0,4%/4 = 100

Du kan alltid få oversikt over kostnadene vi har belastet ved å logge inn på nettsiden. Trykk på navnet ditt, så Innstillinger og til slutt Dokumenter. Der finner du en oversikt over Kostnader for året før.