Hvordan kan jeg flytte min pensjonskonto til Kron?

Så fort lovendringen om egen pensjonskonto trer i kraft, kan du flytte din pensjon til Kron.