Bli kunde

Hvordan kontrollerer dere risikoen i spareplanen min?

Investeringer i Kron

← Tilbake til Vanlige spørsmål

Vi tilpasser Kronkontoen til risikonivået i spareplanen din på flere måter. Generelt for alle risikonivåer forsøker vi å ikke ta mer risiko enn nødvendig for å oppnå forventet avkastning.

Ved lavere risikonivåer vil vi inkludere en større andel av fond med lav risiko. Dette kan både gjøres ved bruk av obligasjonsfond eller ved bruk av aksjefond med lav risiko. Aksjefond med lav risiko er fond som satser på defensive aksjer som har lave svingninger.

Les mer:
- Hva er risiko?
- Hvordan har Kron laget min plan?
- Hva er et fond?