Hvorfor kan jeg spare penger på å finne en billigere pensjonsleverandør?

Hvis du velger en leverandør som er billigere enn den jobben din har valgt, så går differansen mellom prisene til ekstra pensjonssparing til deg. Jobben betaler kostnadene for din aktive pensjonssparing, men ikke for pensjonssparing fra tidligere jobber.

Velger du en annen leverandør enn den jobben din har valgt, vil jobben din fortsatt betale samme beløp, men differansen mellom prisene vil gå til ekstra sparing til deg.

Det betyr at hvis jobben din betaler 3 000 kr for din pensjon og den nye leverandøren du velger kun koster 1 000 kr, vil du få 2 000 kr ekstra inn på din pensjonskonto.