Hvorfor kan jeg trekke fra forvaltningshonoraret på skatten?

Forvaltningshonoraret til Kron skal dekke rådgivning, analyse og justeringer underveis. Vi gjør dette for at pengene dine skal vokse så raskt som mulig, uten å ta unødvendig risiko. I skattemeldingen kan du få fradrag for kostnader du har for å skaffe inntekter, og derfor kan du skrive av vårt honorar på skatten.

I en del av fondene som selges i banker er det høye og delvis skjulte gebyrer. En fordel er at disse kostnadene automatisk får fratrekk på skatten fordi de trekkes inne i fondet, og ikke på utsiden. På den annen side vil rådene du får ofte være knyttet til det som er best for banken, og ikke for deg.