Når kommer fondsvelger for vanlig fondssparing? Ser den kun for pensjon?

Det jobber vi med å få på plass. Fondsmenyen kommer for vanlig fondssparing i løpet av høsten 2021.