Hvordan fungerer aldersnedtrapping av aksjeandel?

Vi tilpasser risikoen din slik at den er tilpasset til tiden frem til du starter med uttak av pensjon. I praksis betyr det at vi tar en høy risiko for deg når det er lenge til utbetaling, deretter starter vi å redusere denne desto nærmere du kommer utbetalingsstart. Dette gjør vi for at du skal få en mer forutsigbar pensjonssaldo, som igjen gir mer forutsigbarhet i de månedlige utbetalingene fra pensjonsaldoen din når denne kommer i gang. Måten vi reduserer risiko på er å inkludere fond med lavere risiko, som kalles rentefond.

Aksjeandel
Aksjeandelen hos Kron vil være 100% frem til 10 år før du regner med å gå av med pensjon. Deretter trappes den først ned til 40% over ti år, og deretter videre ned til 20% gjennom utbetalingsperioden. Du kan velge å overstyre dette dersom du ønsker det og definere din ønskede aksjeandel.