Bli kunde

Plan Eiendom – Medium minus risikonivå

Spareplan

← Tilbake til Vanlige spørsmål

Plan Eiendom med medium minus risikonivå består av våre anbefalte fond i Krons Utvalgte med en passende andel i fond som satser på eiendom. Planen har en forventet langsiktig utvikling på 5,8 %. I to av tre år forventer vi at utviklingen vil ligge på mellom -5,2 % og 16,7 %.

De historiske dataene som forutsetningene bygger på er preget av perioder hvor renten har vært langt høyere enn i dag. Dersom dagens nivå ikke kommer tilbake til normalen er det sannsynlig at fremtidig prestasjon for denne planen vil bli lavere enn den ville blitt tilbake i tid. Dersom rentenivået holder seg like lavt som i dag fremover, vil den forventede utviklingen reduseres fra 5,8 % til 3,9 %.

Plan Eiendom

Fondene

Fondene vi anbefaler i denne løsningen ser du under. Vi passer alltid på og bytter ut fondene som ikke oppfyller våre krav.

Fond Hva Fokus Andel
iShares Verden Voksende Trend Aksjefond Verden 1,1 %
iShares Verden Små Selskaper Aksjefond Verden 1,1 %
iShares Verden Kvalitet Aksjefond Verden 3,3 %
iShares Verden Verdi Aksjefond Verden 3,3 %
KLP Global Aksjefond Verden 17,4 %
Veritas Verdensfond Aksjefond Verden 4,4 %
Somerset Fremvoksende Markeder Aksjefond Nye markeder 2,7 %
KLP Fremvoksende Markeder Aksjefond Nye markeder 2,7 %
KLP Norden Aksjefond Norden 12,2 %
Nordea Norge Verdi Aksjefond Norge 1,4 %
Legg Mason Obligasjon Rentefond Verden 10,0 %
Alfred Berg Nordisk Obligasjon Rentefond Norden 10,0 %
Alfred Berg Obligasjon Rentefond Norge 20,0 %
iShares Eiendom Aksjefond Eiendom 6,0 %
Baillie Gifford Global Vekst Aksjefond Verden 4,4 %

Fordelingen av sparepengene

Sparepengene blir spredt på tusenvis av selskaper. Aksjene dine blir spredt på flere sektorer og verdensdeler. Under kan du se en liten oppsummering.

Verdensdeler Andel
Nord Amerika 37,1,%
Europa 42,3%
Asia 16,8%
Afrika 0,7%
Sør Amerika 1,4%
Australia 1,6%
Sektor Andel
Finans 17,1 %
Teknologi 14,1 %
Industrivarer 13,3 %
Helse 10,7 %
Varer og tjenester 9,5 %
Forbruksvarer 6,5 %
Energi 5,5 %
Materialer 5,8 %
Eiendom 12,5 %

Kostnader

Under viser vi prisen før og etter skattefradrag for planen avhengig av hvor mye du ønsker å spare.

Minsteinnskudd Før skattefradraget Etter skattefradraget
10.000 1,05% 0,88%
500.000 1,00% 0,84%
1.000.000 0,95% 0,80%

For å kunne bruke skattefradraget fordrer dette at man har en skattepliktig inntekt. Gjennomsnittlig pris på fondene er 0,30 %, mens Kron tar mellom 0,60 % og 0,70 %. Dette er summert over i fanen før skattefradrag. Lignende løsninger hos andre aktører koster mellom 1,0 % til 1,60 %, ofte uten mulighet for skattefradrag.

Utvikling

Under vises avkastningen for denne planen for de siste fire årene til og med siste måned.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Siste Måned
15,7 % 10,6 % 6,4 % 12,7 % -3,8% 15,6 % 0,0 % 0,5 %

Per 10.06.2020

Vi gjør oppmerksom på at historisk utvikling ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. Utviklingen kan bli negativ som følge av kurstap.