Bli kunde

Plan Eiendom – Medium pluss risikonivå

Spareplan

← Tilbake til Vanlige spørsmål

Plan Eiendom med medium pluss risikonivå består av våre anbefalte fond i Krons Utvalgte med en passende andel i fond som satser på eiendom. Planen har en forventet langsiktig utvikling på 6,9 %. I to av tre år forventer vi at utviklingen vil ligge på mellom -8,4 % og 22,2 %.

De historiske dataene som forutsetningene bygger på er preget av perioder hvor renten har vært langt høyere enn i dag. Dersom dagens nivå ikke kommer tilbake til normalen er det sannsynlig at fremtidig prestasjon for denne planen vil bli lavere enn den ville blitt tilbake i tid. Dersom rentenivået holder seg like lavt som i dag fremover, vil den forventede utviklingen reduseres fra 6,9 % til 4,8 %.

Plan Eiendom

Fondene

Fondene vi anbefaler i denne løsningen ser du under. Vi passer alltid på og bytter ut fondene som ikke oppfyller våre krav. Vi gjennomfører også mindre taktiske allokeringer på kortere sikt basert på markedsyn.

Fond Hva Fokus Andel
KLP Global Aksjefond Verden 26,2 %
KLP Norden Aksjefond Norden 18,2 %
iShares Eiendom Aksjefond Eiendom 9,0 %
Baillie Gifford Global Vekst Aksjefond Verden 6.6 %
Veritas Verdensfond Aksjefond Verden 6,6 %
Alfred Berg Obligasjon Rentefond Norge 5,0 %
iShares Verden Verdi Aksjefond Verden 4,9 %
iShares Verden Kvalitet Aksjefond Verden 4,9 %
KLP Fremvoksende Markeder Aksjefond Nye Markeder 4,1 %
Somerset Fremvoksende Markeder Aksjefond Nye Markeder 4,1 %
Legg Mason Obligasjon Rentefond Verden 3,0 %
Nordea Norge Verdi Aksjefond Norge 2,0 %
Alfred Berg Nordisk Obligasjon Rentefond Norden 2,0 %
iShares Verden Voksende Trend Aksjefond Verden 1,7 %
iShares Verden Små Selskaper Aksjefond Verden 1,7 %

Fordelingen av sparepengene

Sparepengene blir spredt på tusenvis av selskaper. Aksjene dine blir spredt på flere sektorer og verdensdeler. Under kan du se en liten oppsummering

Verdensdeler Andel
Nord Amerika 37,1,%
Europa 42,3%
Asia 16,8%
Afrika 0,7%
Sør Amerika 1,4%
Australia 1,6%
Sektor Andel
Finans 17,1 %
Teknologi 14,1 %
Industrivarer 13,3 %
Helse 10,7 %
Varer og tjenester 9,5 %
Forbruksvarer 6,5 %
Energi 5,5 %
Materialer 5,8 %
Eiendom 12,5 %

Under viser vi prisen før og etter skattefradrag for planen avhengig av hvor mye du ønsker å spare.

Kostnader

Minsteinnskudd Før skattefradraget Etter skattefradraget
kr 10.000,00 1,02% 0,86%
kr 500.000,00 0,97% 0,82%
kr 1.000.000,00 0,92% 0,78%

For å kunne bruke skattefradraget fordrer dette at man har en skattepliktig inntekt. Gjennomsnittlig pris på fondene er 0,31 %, mens Kron tar mellom 0,60 % og 0,70 %. Dette er summert over i fanen før skattefradrag. Lignende løsninger hos andre aktører koster mellom 1,0 % % til 2,0 %, ofte uten mulighet for skattefradrag.

Utvikling

Under vises avkastningen for denne planen for de siste fire årene og til med siste måned.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Siste Måned
19,8 % 14,8 % 4,7 % 16,8 % -5,0 % 22,3 % 0,2 % -0,2 %

Per 10.06.2020

Vi gjør oppmerksom på at historisk utvikling ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. Utviklingen kan bli negativ som følge av kurstap. Historisk utvikling hensyntar de underliggende fondenes faktiske utvikling i den langsiktige modellporteføljen til Kron, og tar dermed ikke med kortsiktige taktiske allokeringer.