Bli kunde

Plan Indeks - Høyt risikonivå

Spareplan

← Tilbake til Vanlige spørsmål

Plan Indeks med høyt risikonivå består av rimelige indeksfond med en global balanse, slik at du investerer i mange tusen aksjer, spredt over hele verden. Indeksfondene i denne porteføljen består av såkalte børshandlede fond (ETFer). Årsaken til at disse fondene er så rimelige er fordi de ikke er aktivt forvaltet. Planen har en forventet langsiktig utvikling på 7,25 %. I to av tre år forventer vi at utviklingen vil ligge mellom -9,95 % og 24,25 %.

De historiske dataene som forutsetningene bygger på er preget av perioder hvor renten har vært langt høyere enn i dag. Dersom dagens nivå ikke går tilbake til normalen, er det sannsynlig at fremtidig prestasjon vil bli lavere enn den ville blitt tilbake i tid. Dersom rentenivået holder seg like lavt som i dag fremover, vil den forventede utviklingen reduseres fra 7,25 % til 5,20 %.

Billigst1

Fondene

Fondene vi anbefaler i denne løsningen finner du i oversikten under. Vi passer alltid på og bytter ut fond som ikke står til våre høye krav.

Fond Hva Andel av plan
iShares USA Aksjefond 53,5 %
Lyxor Europa Aksjefond 22,5 %
Lyxor Japan Aksjefond 8,0 %
iShares Nye Markeder Aksjefond 12,0 %
iShares Stillehavet uten Japan Aksjefond 4,0 %

Fordelingen av sparepengene

Sparepengene blir spredt på tusenvis av selskaper og aksjene på flere sektorer og verdensdeler. Under kan du se en liten oppsummering.

Verdensdeler Andel
USA 55,8 %
Europa 24,0 %
Asia 15,5 %
Afrika 0,7 %
Sør Amerika 1,5 %
Australia 2,4 %
Sektor Andel
Energi 5,9 %
Teknologi 17,9 %
Finans 18,6 %
Helse 12,5 %
Industri 10,5 %
Forbruksvarer 8,8 %
Varer og tjenester 11,5 %
Materialer 5,1 %

Kostnader

Under viser vi prisen før og etter skattefradrag avhengig av hvor mye du ønsker å spare.

Minsteinnskudd Før skattefradraget Etter skattefradraget
10.000 0,24% 0,21%
500.000 0,24% 0,21%
1.000.000 0,24% 0,21%

For å kunne bruke skattefradraget fordrer dette at man har en skattepliktig inntekt. Prisen på fondene er i gjennomsnitt 0,09 %, mens Kron tar 0,15 %. Dette er summert over i tabellen, 'Før skattefradrag'.

Utvikling

Under vises avkastningen for denne planen for de siste fire årene og til og med siste måned.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Siste Måned
31,4 % 16,6 % 4,6 % 18,7 % -3,9 % 28,3 % -0,6 % -1,7 %

Per 10.06.2020

Vi gjør oppmerksom på at historisk utvikling ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. Utviklingen kan bli negativ som følge av kurstap.


Les mer om tema Indeks her:

Tema Indeks