Bli kunde

Plan Krons Utvalgte – Lavt risikonivå

Spareplan

← Tilbake til Vanlige spørsmål

Plan Krons Utvalgte med lavt risikonivå består av våre anbefalte fond. Denne planen har en forventet langsiktig utvikling på 4,8 %. I to av tre år forventer vi at utviklingen vil ligge på mellom -2,7 % og 12,3 %.

De historiske dataene som forutsetningene bygger på er preget av perioder hvor renten har vært langt høyere enn i dag. Dersom dagens nivå ikke kommer tilbake til normalen er det sannsynlig at fremtidig prestasjon for denne planen vil bli lavere enn den ville blitt tilbake i tid. Dersom rentenivået holder seg like lavt som i dag fremover, vil den forventede utviklingen reduseres fra 4,8 % til 3,1 %.

Plan Krons Utvalgte

Fondene

Fondene vi anbefaler i denne løsningen ser du under. Vi passer alltid på og bytter ut fondene som ikke oppfyller våre krav. Vi gjennomfører også taktiske allokeringer på kortere basis basert på markeds syn.

Fond Hva Region Region
Alfred Berg Obligasjon Rentefond Norge 32,0 %
Alfred Berg Nordisk Obligasjon Rentefond Norden 20,0 %
Legg Mason Obligasjon Rentefond Global 13,0 %
KLP Global Aksjefond Global 11,4 %
KLP Norden Aksjefond Norden 7,9 %
Baillie Gifford Global Vekst Aksjefond Global 2,8 %
Veritas Global Aksjefond Global 2,8 %
iShares Verden Verdi Aksjefond Global 2,1 %
ishares Verden Kvalitet Aksjefond Global 2,1 %
KLP Fremvoksende Markeder Aksjefond Nye Markeder 1,8 %
Somerset Fremvoksende Markeder Aksjefond Nye Markeder 1,8 %
Nordea Norge Verdi Aksjefond Norge 0,9 %
iShares Verden Voksende Trend Aksjefond Global 0,7 %
ishares Verden Små Selskaper Aksjefond Global 0,7 %

Fordelingen av sparepengene

Sparepengene blir spredt på tusenvis av selskaper. Aksjene dine blir spredt på flere sektorer og verdensdeler. Under kan du se en liten oppsummering.

Verdensdeler Andel
Nord Amerika 34,8 %
Europa 44,8 %
Asia 16,4 %
Afrika 1,0 %
Sør Amerika 1,6 %
Australia 1,3 %
Sektor Andel
Finans 19,0 %
Teknologi 15,7 %
Industrivarer 14,7 %
Helse 11,9 %
Varer og tjenester 10,6 %
Forbruksvarer 7,3 %
Energi 6,1 %
Materialer 6,4 %
Eiendom 2,8 %

Kostnader

Under viser vi prisen før og etter skattefradrag for planen avhengig av hvor mye du ønsker å spare

Minsteinnskudd Før skattefradraget Etter skattefradraget
10.000 1,02% 0,86%
500.000 0,97% 0,82%
1.000.000 0,92% 0,78%

For å kunne bruke skattefradraget fordrer dette at man har en skattepliktig inntekt. Gjennomsnittlig pris på fondene er 0,27 %, mens Kron tar mellom 0,60 % og 0,70 %. Dette er summert over i fanen før skattefradrag. Lignende løsninger hos andre aktører koster mellom 0,86 % til 1,30 %, ofte uten mulighet for skattefradrag.

Utvikling

Under vises avkastningen for denne planen for de siste fire årene og til og med siste måned.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Siste Måned
13 % 6,8 % 6,9 % 9,5 % -2,7 % 11,7 % 0,6 % 1,0 %

Per 10.06.2020

Vi gjør oppmerksom på at historisk utvikling ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. Utviklingen kan bli negativ som følge av kurstap. Historisk utvikling hensyntar de underliggende fondenes faktiske utvikling i den langsiktige modellporteføljen til Kron, og tar dermed ikke med kortsiktige taktiske allokeringer.