Bli kunde

Plan Miljøbevisst - Lavt risikonivå

Spareplan

← Tilbake til Vanlige spørsmål

Plan Miljøbevisst med lav risiko består av fond som har en grønnere profil og som reduserer karbonavtrykket. Planen har en forventet langsiktig utvikling på 4,8 %. I to av tre år forventer vi at utviklingen vil ligge på mellom -2,7 % og 12,3 %.

De historiske dataene som forutsetningene bygger på er preget av perioder hvor renten har vært langt høyere enn i dag. Dersom dagens nivå ikke kommer tilbake til normalen er det sannsynlig at fremtidig prestasjon for denne planen vil bli lavere enn den ville blitt tilbake i tid. Dersom rentenivået holder seg like lavt som i dag fremover, vil den forventede utviklingen reduseres fra 4,8 % til 3,1 %.

Plan Miljobevisst

Fondene

Fondene vi anbefaler i denne løsningen ser du under. Vi passer alltid på og bytter ut fondene som ikke oppfyller våre krav.

Fond Hva Fokus Andel
Alfred Berg Obligasjon Renter Norge 28.5 %
Alfred Berg Nordisk Obligasjon Renter Norden  14.5 %
KLP Obligasjon Renter Verden 14.0 %
KLP Global Mer Samfunnsansvar Aksjer Verden 13.1 %
KLP Norden Mer Samfunnsansvar Aksjer Norden  8,8 %
DNB Høyrente Renter Norge 4.4 %
KLP Fremvoksende Markeder Aksjer Nye Markeder 4,4 %
Nordea Høyrente Renter USA 4.0 %
Storebrand Multifaktor Aksjer Verden 3.5 %
Pictet  Globale Miljømuligheter Aksjer Verden 2,6 %
Vontobel Miljøteknologi Aksjer Verden 2,6 %
Norde Norge Verdi Aksjer Norge 1.2 %

Fordelingen av sparepengene

Sparepengene blir spredt på tusenvis av selskaper. Aksjene dine blir spredt på flere sektorer og verdensdeler. Under kan du se en liten oppsummering.

Verdensdeler Andel
Nord Amerika 36.1%
Europa 46.6%
Asia 15.1%
Afrika 0.7%
Sør Amerika  1.2%
Australia 1.2%
Sektor Andel
Finans 16.4 %
Finans 16.7 %
Industrivarer  19.6 %
Helse 10.9 %
Varer og tjenester 10.0 %
Forbruksvarer 6.3 %
Energi 3.4 %
Materialer 7.5 %
Eiendom 3.0 %

Kostnader

Under viser vi prisen før og etter skattefradrag for planen avhengig av hvor mye du ønsker å spare.

Kostnader Før skattefradraget Etter skattefradraget
 kr       10,000.00  0.92% 0.75%
 kr     500,000.00  0.87% 0.72%
 kr 1,000,000.00  0.82% 0.68%

For å kunne bruke skattefradraget fordrer dette at man har en skattepliktig inntekt. Gjennomsnittlig pris på fondene er 0,23 %, mens Kron tar mellom 0,60 % og 0,70 %. Dette er summert over i fanen før skattefradrag. Lignende løsninger hos andre aktører koster mellom 0,86 % til 1,30 %, ofte uten mulighet for skattefradrag.

Utvikling

Under vises utviklingen for denne planen for de siste fire årene og til og med sist måned.


2015 2016 2017 2018 2019 2020 Siste Måned
10,3% 4,6 % 8,6 % -2,8 % 12,5 % 1,2 % 1,1 %

Per 10.06.2020

Vi gjør oppmerksom på at historisk utvikling ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. Utviklingen kan bli negativ som følge av kurstap. Historisk utvikling hensyntar de underliggende fondenes faktiske utvikling i den langsiktige modellporteføljen til Kron, og tar dermed ikke med kortsiktige taktiske allokeringer.