Bli kunde

Plan Som Oljefondet - Svært lavt risikonivå

Spareplan

← Tilbake til Vanlige spørsmål

Plan Som Oljefondet er temaet for deg som ønsker å investere mest mulig likt oljefondet. Denne planen har en forventet langsiktig utvikling på 4,3 %. I to av tre år forventer vi at utviklingen vil ligge på mellom -1,7% og 10,2%.

De historiske dataene som forutsetningene bygger på er preget av perioder hvor renten har vært langt høyere enn i dag. Dersom dagens nivå ikke kommer tilbake til normalen er det sannsynlig at fremtidig prestasjon for denne planen vil bli lavere enn den ville blitt tilbake i tid. Dersom rentenivået holder seg like lavt som i dag fremover, vil den forventede utviklingen reduseres fra 4,3 % til 2,6 %.

Flagg Oljefondet Svaert Lavt Risikoniva

Fondene

Fondene vi anbefaler i denne løsningen finner du i oversikten under. Vi passer alltid på fondene og bytter de ut hvis de ikke står til våre krav.

Fond Hva Fokus Andel
Storebrand Multifaktor Aksjefond Verden 9,5 %
KLP Fremvoksende Markeder Aksjefond Nye Markeder 2,5 %
Acadian Europa Aksjefond Europa 2,2 %
KLP Europa Aksjefond Europa 2,2 %
KLP USA Aksjefond USA 2,0 %
iShares Eiendom Aksjefond Eiendom 1,6 %
KLP Obligasjon Rentefond Verden 56,0 %
Nordea Amerikansk Obligasjon Rentefond USA 20,0 %
Nordea Høyrente Rentefond USA 4,0 %

Fordelingen av sparepengene

Sparepengene blir spredt på tusenvis av selskaper. Aksjene dine blir spredt på flere sektorer og verdensdeler. Under kan du se en liten oppsummering.

Verdensdeler Andel
Nord Amerika 45,7 %
Europa 33,2 %
Asia 16,5 %
Afrika 0,8 %
Sør Amerika 1,5 %
Australia 1,3 %
Sektor Andel
Finans 16,3 %
Teknologi 14,1 %
Industrivarer 10,0 %
Helse 11,5 %
Varer og tjenester 11,7 %
Forbruksvarer 7,4 %
Energi 6,8 %
Materialer 5,1 %
Eiendom 5,1 %

Kostnader

Under viser vi prisen før og etter skattefradrag for planen avhengig av hvor mye du ønsker å spare.

Minsteinnskudd Før skattefradraget Etter skattefradraget
10.000 0,98% 0,81%
500.000 0,93% 0,78%
1,000,000 0,88% 0,74%

Utvikling

Under vises avkastningen for denne planen for de siste fire årene og til med siste måned.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Siste Måned
11 % 2,9 % 5,2 % 6,6 % -3,1 % 12,7 % -2,6 % 1,0 %

Per 10.06.2020

Vi gjør oppmerksom på at historisk utvikling ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. Utviklingen kan bli negativ som følge av kurstap. Historisk utvikling hensyntar de underliggende fondenes faktiske utvikling i den langsiktige modellporteføljen til Kron, og tar dermed ikke med kortsiktige taktiske allokeringer.