Bli kunde

Plan Teknologi – Lavt risikonivå

Spareplan

← Tilbake til Vanlige spørsmål

Plan Teknologi med lavt risikonivå består av våre anbefalte fond i Krons Utvalgte med en passende andel i fond som satser på teknologi. Planen har en forventet langsiktig utvikling på 4,8 %. I to av tre år forventer vi at utviklingen vil ligge på mellom -2,7 % og 12,3%.

De historiske dataene som forutsetningene bygger på er preget av perioder hvor renten har vært langt høyere enn i dag. Dersom dagens nivå ikke kommer tilbake til normalen er det sannsynlig at fremtidig prestasjon for denne planen vil bli lavere enn den ville blitt tilbake i tid. Dersom rentenivået holder seg like lavt som i dag fremover, vil den forventede utviklingen reduseres fra 4,8 % til 3,1 %.

Plan Teknologi

Fondene

Fondene vi anbefaler i denne løsningen ser du under. Vi passer alltid på og bytter ut fondene som ikke oppfyller våre krav.

Fond Hva Fokus Andel Plan
Alfred Berg Obligasjon Rentefond Norge 32,0 %
Alfred Berg Nordisk Obligasjon Rentefond Norden 20,0 %
Legg Mason Obligasjon Rentefond Verden 13,0 %
KLP Global Aksjefond Verden 10,1 %
KLP Norden Aksjefond Norden 6,9 %
Baillie Gifford Global Vekst Aksjefond Verden 2,5 %
Veritas Global Aksjefond Verden 2,5 %
iShares Verden Verdi Aksjefond Verden 1,9 %
iShares Verden Kvalitet Aksjefond Verden 1,9 %
KLP Fremvoksende Markeder Aksjefond Nye Markeder 1,5 %
Somerset Fremvoksende Markeder Aksjefond Nye Markeder 1,5 %
DNB Teknologi Aksjefond Verden 1,4 %
iShares Automatisering og Robotisering Aksjefond Verden 1,4 %
iShares Digitalisering Aksjefond Verden 1,4 %
Nordea Norge Verdi Aksjefond Norge 0,8 %
iShares Verden Voksende Trend Aksjefond Verden 0,6 %
iShares Verden Små Selskaper Aksjefond Verden 0,6 %

Fordelingen av sparepengene

Sparepengene blir spredt på tusenvis av selskaper. Aksjene dine blir spredt på flere sektorer og verdensdeler. Under kan du se en liten oppsummering. Vi gjennomfører også taktiske allokeringer på kortere basis basert på markedsyn.

Verdensdeler Andel
Nord Amerika 36,5 %
Europa 41,6 %
Asia 17,8 %
Afrika 0,8 %
Sør Amerika 1,6 %
Australia 1,4 %
Sektor Andel
Finans 17,1 %
Teknologi 21,8 %
Industrivarer 15,1 %
Helse 10,6 %
Varer og tjenester 10,2 %
Forbruksvarer 6,3 %
Energi 5,4 %
Materialer 5,7 %
Eiendom 2,5 %

Kostnader

Under viser vi prisen før og etter skattefradrag for planen avhengig av hvor mye du ønsker å spare.

Minsteinnskudd Før skattefradraget Etter skattefradraget
10.000 1,03% 0,87%
500.000 0,98% 0,83%
1.000.000 0,93% 0,79%

For å kunne bruke skattefradraget fordrer dette at man har en skattepliktig inntekt.
Gjennomsnittlig pris på fondene er 0,28 %, mens Kron tar mellom 0,60 % og 0,70 %. Dette er summert over i fanen før skattefradrag. Lignende løsninger hos andre aktører koster mellom 0,86 % % til 1,30 % ofte uten mulighet for skattefradrag

Utvikling

Under vises avkastningen for denne planen for de siste fire årene og til og med siste måned.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Siste Måned
11,8 % 6,8 % 7,9 % 9,7 % -2,5 % 11,9 % 0,9 % 1,2 %

Per 10.06.2020

Vi gjør oppmerksom på at historisk utvikling ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. Utviklingen kan bli negativ som følge av kurstap. Historisk utvikling hensyntar de underliggende fondenes faktiske utvikling i den langsiktige modellporteføljen til Kron, og tar dermed ikke med kortsiktige taktiske allokeringer.