Bli kunde

Plan Teknologi - Medium risikonivå

Spareplan

← Tilbake til Vanlige spørsmål

Plan Teknologi med medium risikonivå består av våre anbefalte fond i Krons Utvalgte med en passende andel i fond som satser på teknologi. Planen har en forventet langsiktig utvikling på 6,3 %. I to av tre år forventer vi at utviklingen vil ligge på mellom -6,8 % og 19,4 %.

De historiske dataene som forutsetningene bygger på er preget av perioder hvor renten har vært langt høyere enn i dag. Dersom dagens nivå ikke kommer tilbake til normalen er det sannsynlig at fremtidig prestasjon for denne planen vil bli lavere enn den ville blitt tilbake i tid. Dersom rentenivået holder seg like lavt som i dag fremover, vil den forventede utviklingen reduseres fra 6,3 % til 4,4 %.

Plan Teknologi

Fondene

Fondene vi anbefaler i denne løsningen ser du under. Vi passer alltid på og bytter ut fondene som ikke oppfyller våre krav. Vi implementerer taktiske allokeringer på kortsikt, basert på markedsyn i tillegg.

Fond Hva Fokus Andel av plan
iShares Verden Voksende Trend Aksjefond Verden 1,4 %
iShares Verden Små Selskaper Aksjefond Verden 1,4 %
iShares Verden Kvalitet Aksjefond Verden 4,0 %
iShares Verden Verdi Aksjefond Verden 4,0 %
KLP Global Aksjefond Verden 21,4 %
Veritas Global Aksjefond Verden 5,3 %
Somerset Fremvoksende Markeder Aksjefond Nye Markeder 3,3 %
KLP Fremvoksende Markeder Aksjefond Nye Markeder 3,3 %
KLP Norden Aksjefond Norden 14,9 %
Nordea Norge Verdi Aksjefond Norge 1,7 %
Legg Mason Obligasjon Rentefond Verden 6,0 %
Alfred Berg Nordisk Obligasjon Rentefond Norden 6,0 %
Alfred Berg Obligasjon Rentefond Norge 13,0 %
iShares Digitalisering Aksjefond Teknologi 3,0 %
iShares Automatisering og Robotisering Aksjefond Teknologi 3,0 %
DNB Teknologi Aksjefond Teknologi 3,0 %
Baillie Gifford Global Vekst Aksjefond Verden 5,3 %

Fordeling av sparepengene

Sparepengene blir spredt på tusenvis av selskaper. Aksjene dine blir spredt på flere sektorer og verdensdeler. Under kan du se en liten oppsummering.

Verdensdeler Andel
Nord Amerika 36,5 %
Europa 41,6 %
Asia 17,8 %
Afrika 0,8 %
Sør Amerika 1,6 %
Australia 1,4 %
Sektor Andel
Finans 17,1 %
Teknologi 21,8 %
Industrivarer 15,1 %
Helse 10,6 %
Varer og tjenester 10,2 %
Forbruksvarer 6,3 %
Energi 5,4 %
Materialer 5,7 %
Eiendom 2,5 %

Kostnader

Under viser vi prisen før og etter skattefradrag for planen avhengig av hvor mye du ønsker å spare.

Minsteinnskudd Før skattefradraget Etter skattefradraget
10.000 1,04% 0,88%
500.000 0,99% 0,84%
1.000.000 0,94% 0,80%

For å kunne bruke skattefradraget fordrer dette at man har en skattepliktig inntekt. Gjennomsnittlig pris for fondene er 0,33 %, mens Kron tar mellom 0,60 % og 0,70 %. Dette er summert over i fanen før skattefradrag. Lignende løsninger hos andre aktører koster mellom 1,0 % til 2,0 %, ofte uten mulighet for skattefradrag.

Utvikling

Under vises avkastningen for denne planen for de siste fire årene og til og med siste måned.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Siste Måend
19,5 % 14,2 % 6,3 % 16,8 % -0,6 % 20,1 % 5,3 % 1,0 %

Per 31.07.2020

Vi gjør oppmerksom på at historisk utvikling ikke er noen garanti for fremtidig utvikling. Utviklingen kan bli negativ som følge av kurstap. Historisk utvikling hensyntar de underliggende fondenes faktiske utvikling i den langsiktige modellporteføljen til Kron, og tar dermed ikke med kortsiktige taktiske allokeringer.