Bli kunde

Tema Indeks

Spareplan

← Tilbake til Vanlige spørsmål

Hvor billig er temaet «Indeks»?

Årlig honorar er 0,23 - 0,24 %. Dette består av 0,15 % i forvaltningshonorar til Kron og 0,08 - 0,09 % i honorar til fondene. Når vi handler ETFer til deg legges det på 0,05 % i engangskostnad for det fondet.

Hvilke investeringer er i temaet Indeks?

I temaet Indeks er det ingen aktive investeringer, kun det som kalles indeksfond. Et indeksfond er et fond som forsøker å følge en bestemt indeks, og dermed ikke kjøper eller selger noe selskap basert på om det skal gjøre det bra eller dårlig. Det investeres i både tradisjonelle fond og såkalte ETFer, som er børshandlede fond.

Hvorfor kan jeg ikke bare handle ETFene selv og spare forvaltningshonoraret til Kron?

Vi har regnet ut at du vil spare penger ved å bruke oss kontra å handle selv. Grunnen for dette er at vi har veldig lave priser på kurtasje og valutaveksling som du nyter godt av. I tillegg har vi ansatte som er dedikert og opplært til å handle ETFene, på denne måten minskes «spreaden» (forskjellen mellom kjøps- og salgsprisen). De fleste nettmeglere har en minstekurtasje som gjør at kjøp og salg blir dyrere.

Om vi anbefaler deg lavere risiko har vi også gode avtaler for kjøp av rentefond.

Hvorfor skal jeg ikke bare kjøpe et vanlig indeksfond?

Et vanlig indeksfond kan være en god løsning, men vi mener det er viktig å få med seg såkalte fremvoksende markeder, hvor mye av verdensveksten skjer, og en porsjon rentefond tilpasset din situasjon og tidshorisont. I mange nettplattformer og banker vil rapporteringen og informasjonen være mer begrenset enn det du får i Kron. Du må også selv passe på å legge fondet inn på aksjesparekonto hos en annen leverandør, det får du automatisk hos Kron.

Gjør dere noen aktive valg i temaet?

Da vi satt opp temaet gjorde vi analyser for å sikre at sammensetningen hadde god spredning. Vi undersøkte også alle alternativer slik at forvaltningen skulle bli så billig som mulig.

De aktive grepene vi gjør underveis er å rebalansere mellom fondene hvert kvartal. Om det skulle dukke opp billigere fond, tar vi disse i bruk om de gjør jobben like godt som de vi har.

Utover dette er det ingen flere nødvendige grep, vi har derfor valgt å barbere kostnadene for temaet.

Hvorfor skal jeg velge et annet tema enn Indeks?

I Kron tror vi på aktiv forvaltning og har konkrete resultater å vise til. Kron har sammen med Formuesforvaltning 19 års erfaring med å plukke fond. For eksempel i globale aksjer har vi på disse 19 årene hatt en meravkastning på ca. 2,5 % årlig i forhold til indeks.

Om du velger å tro vi er like flinke fremover også burde du velge en av de andre temaene.

Hvor mange ulike selskaper vil jeg være investert i?

Vi bruker totalt fem ulike fond. Om man summerer alle aksjene vil du eie en andel i 3 613 forskjellige selskaper.

Prøv en gratis spareplan

Klikk her og prøve en gratis spareplan nå.