Krons Utvalgte Aktiv

Fond

Type

Fokus

Andel

Kron Indeks Global

Aksjefond

Verden

29 %

Baillie Gifford Worldwide Positive Change

Aksjefond

Verden

15 %

Baillie Gifford Global Vekst

Aksjefond

Verden

15 %

Kiltearn Global

Aksjefond

Verden

12 %

Veritas Global

Aksjefond

Verden

12 %

Storebrand Indeks - Nye Markeder

Aksjefond

Nye markeder

7 %

Nordea Norge Verdi

Aksjefond

Norge

6 %

KLP AksjeNorden

Aksjefond

Norden

4 %

Verdensdel

Andel (Aksjer)

Nord Amerika

48,8 %

Europa

29,0 %

Asia

17,4 %

Afrika

1,8 %

Sør Amerika

1,6 %

Australia

1,4 %

Sektor

Andel (Aksjer)

Teknologi

25,7 %

Finans

14,5 %

Industrivarer

15,2 %

Helse

18,3 %

Varer og Tjenester

11,4 %

Forbruksvarer

5,7 %

Materialer

4,9 %

Energi

2,4 %

Eiendom

2,0 %