Priser

Fond

Prisene gjelder for Aksjesparekonto, IPS og bedrift.

Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .

Åpne konto

0 kr

Fondspakker

0,18%-0,75%

Plattformavgift Indeks

0,10%

Plattformavgift Aktiv

0,25%

Kjøpsomkostninger

0 kr

Salgsomkostninger

0 kr

Flytte ASK til Kron

0 kr

Flytte ASK ut av Kron

0 kr

Minsteinnskudd

300 kr

Billigste globale indeksfond*

0,149%

Fondspakkene oppgis som totalpris. For fond kommer forvaltningshonorar til de ulike fondsforvalterne i tillegg.

Se full prisliste for fond

*Det billigste globale indeksfondet, Kron Indeks Global, er tilgjengelig for ASK og IPS og vil snart åpne for bedrift også.

Pensjon

Prisene gjelder for både Egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis.

Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .

Åpne konto

0 kr

Fondspakker

0,23%-0,67%

Plattformavgift Indeks

0,10%

Plattformavgift Aktiv

0,10%

Kjøpsomkostninger

0 kr

Salgsomkostninger

0 kr

Flytte pensjon til Kron

0 kr

Billigste globale indeksfond

0,149%

I tillegg kommer forvaltningshonorar til de ulike fondsforvalterne.

Fondspakker inkluderer automatisk justering av risiko når pensjonstidspunktet nærmer seg, såkalt aldersjustering av aksjeandel.

Priser Akademikerne Pluss

Fond

Prisene gjelder for Aksjesparekonto, IPS og bedrift.

Priser gjelder kun for medlemmer av foreninger i Akademikerne Pluss .
Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .

Åpne konto

0 kr

Fondspakker

0,16%-0,50%

Plattformavgift Indeks

0,075%

Plattformavgift Aktiv

0,1875%

Kjøpsomkostninger

0 kr

Salgsomkostninger

0 kr

Flytte ASK til Kron

0 kr

Flytte ASK ut av Kron

0 kr

Minsteinnskudd

300 kr

Billigste globale indeksfond*

0,149%

Fondspakkene oppgis som totalpris. For fond kommer forvaltningshonorar til de ulike fondsforvalterne i tillegg.

Se full prisliste for fond

*Det Billigste globale indeksfondet, Kron Indeks Global, er tilgjengelig for ASK og IPS og vil bli tilgjengelig for bedrift snart.

Pensjon

Prisene gjelder for både Egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis.

Priser gjelder kun for medlemmer av foreninger i Akademikerne Pluss .
Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .

Åpne konto

0 kr

Fondspakker

0,17%-0,50%

Plattformavgift Indeks

0,075%

Plattformavgift Aktiv

0,075%

Kjøpsomkostninger

0 kr

Salgsomkostninger

0 kr

Flytte pensjon til Kron

0 kr

Billigste globale indeksfond

0,14%

I tillegg kommer forvaltningshonorar til de ulike fondsforvalterne.

Fondspakker inkluderer automatisk justering av risiko når pensjonstidspunktet nærmer seg, såkalt aldersjustering av aksjeandel