Priser

Fond

Prisene gjelder for Aksjesparekonto, IPS og bedrift.

Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .

Åpne konto

0 kr

Fondspakker

0,18%-0,75%

Plattformavgift Indeks

0,10%

Plattformavgift Aktiv

0,25%

Kjøpsomkostninger

0 kr

Salgsomkostninger

0 kr

Flytte ASK til Kron

0 kr

Flytte ASK ut av Kron

0 kr

Minsteinnskudd

300 kr

Billigste globale indeksfond*

0,149%

Fondspakkene oppgis som totalpris. For fond du velger selv kommer kostnad til de ulike fondsforvalterne i tillegg til plattformavgiften

Se full prisliste for fond

Pensjon

Prisene gjelder for både Egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis.

Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .

Åpne konto

0 kr

Fondspakker

0,23%-0,67%

Plattformavgift Indeks

0,10%

Plattformavgift Aktiv

0,10%

Kjøpsomkostninger

0 kr

Salgsomkostninger

0 kr

Flytte pensjon til Kron

0 kr

Billigste globale indeksfond

0,149%

Fondspakkene oppgis med totalpris. For fond du velger selv kommer kostnad til de ulike fondsforvalterne i tillegg til plattformavgiften..

Fondspakker inkluderer automatisk justering av risiko når pensjonstidspunktet nærmer seg, såkalt aldersjustering av aksjeandel.

Detaljer for plattformhonorar/Kron gebyr for ulike fondspakker og fondstyper finner du her . Du ser alltid totalkostnaden inne på din konto, eller når du åpner en ny.

Priser Akademikerne Pluss

Fond

Prisene gjelder for Aksjesparekonto, IPS og bedrift.

Priser gjelder kun for medlemmer av foreninger i Akademikerne Pluss .
Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .

Åpne konto

0 kr

Fondspakker

0,16%-0,50%

Plattformavgift Indeks

0,075%

Plattformavgift Aktiv

0,1875%

Kjøpsomkostninger

0 kr

Salgsomkostninger

0 kr

Flytte ASK til Kron

0 kr

Flytte ASK ut av Kron

0 kr

Minsteinnskudd

300 kr

Billigste globale indeksfond*

0,149%

Fondspakkene oppgis som totalpris. For du velger selv kommer kostnad til de ulike fondsforvalterne i tillegg til plattformavgiften.

Se full prisliste for fond

Pensjon

Prisene gjelder for både Egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis.

Priser gjelder kun for medlemmer av foreninger i Akademikerne Pluss .
Sammenlign våre priser på Finansportalen.no .

Åpne konto

0 kr

Fondspakker

0,17%-0,50%

Plattformavgift Indeks

0,075%

Plattformavgift Aktiv

0,075%

Kjøpsomkostninger

0 kr

Salgsomkostninger

0 kr

Flytte pensjon til Kron

0 kr

Billigste globale indeksfond

0,14%

Fondspakker oppgis i totalpris. For fond du velger selv kommer kostnad til de ulike fondsforvalterne i tillegg til plattformavgiften

Fondspakker valgt gjennom "Krons anbefalinger" inkluderer automatisk justering av risiko når pensjonstidspunktet nærmer seg, såkalt aldersjustering av aksjeandelDetaljer for plattformhonorar/Kron gebyr for ulike fondspakker og fondstyper finner du her . Du ser alltid totalkostnaden inne på din konto, eller når du åpner en ny.