Fondspakker

Hos Kron velger vi alltid de beste fondene for nettopp deg, men du kan være med å bestemme! Hvis det er noe du brenner for, kanskje miljøet, eller er veldig interessert i, for eksempel teknologi, kan du velge et tema. Noen ganger er det enkleste å ikke ta et valg, og det er helt greit hos Kron fordi Krons Utvalgte ligger alltid i bunn.

Krons utvalgte

Krons Utvalgte består av en god blanding av investeringer i forskjellige bransjer og geografiske lokasjoner. Dette sikrer at det ikke tas unødvendig høy risiko i sparingen, og alle investeringene står i samsvar med våre etiske retningslinjer.

Les mer om temaet her

Indeks

Temaet indeks består av flere ulike indeksfond som sammen sikrer at investeringen blir spredt over hele verden. Prisen for Indeks er lavere enn for de andre temaene og en av de billigste indeksløsningene i Norge som investerer i hele verden.

Les mer om temaet Indeks her

Teknologi

Teknologi er et tema hvor du investerer bredt i hele verden, men i tillegg får en passelig andel ekstra teknologi. Så har du tro på automatisering, robotifisering, mobilapplikasjoner og nyvinning innen Teknologi er dette temaet for deg.

Les mer om temaet Teknologi her

Miljøbevisst

Noen investeringer kan bidra til mer industriarbeid, dermed økt forurensing og karbonutslipp. Miljøbevisst vil derimot unngå miljøverstingene og investere en passelig andel i miljøteknologi. Dette bidrar til at sparingen din får et lavere CO2-avtrykk.

Les mer om temaet Miljøbevisst her

Eiendom

Har du drømt å investere i eiendom? Da er dette temaet for deg! Du oppnår en større andel i store børsnoterte eiendomsselskaper i den vestlige verden. Slik kan du investere i eiendom uten å måtte kjøpe en bolig!

Les mer om temaet Eiendom her

Likestilling

I temaet Likestilling investerer du en større andel i selskaper som fokuserer på kjønnsbalanse, lik lønn og et sunt arbeidsmiljø. Forskning viser at likestilte selskaper gjør det bedre enn gjennomsnittet.

Les mer om temaet likestilling her

Som Oljefondet

Temaet Som Oljefondet forsøker å investere like smart som Oljefondet. Oljefondet er et av verdens største fond, som investerer i de fleste land og industrier for å ta del i den globale verdiskapningen og spre risikoen mest mulig. Vi i Kron følger også Oljefondets etiske retningslinjer, som utelukker verstingselskaper som medvirker til brudd på menneskerettigheter, grov korrupsjonsskade, miljøskade eller lignende.

Les mer om temaet Som Oljefondet her

Husk at...

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.