Risiko

Å ta risiko i fondssparing innebærer at verdien på pengene dine går opp og ned. Når du investerer penger istedenfor å ha dem på bankkonto, tar du mer risiko, men gevinsten over tid vil som regel være høyere.

Prisen du betaler for å bedre avkastning på pengene dine

Denne typen "disclaimer" tekst har du kanskje sett før. Det er viktig å være klar over risiko når du setter sparepengene i fond, og som leverandør er vi forpliktet til å fortelle deg om det. I Kron vil vi hjelpe deg med forstå hva dette betyr. Her finner du mer informasjon så du kan føle deg trygg på hvordan risiko ved fondsinvesteringer virker. Da blir det lettere å ta riktig risiko.


Ikke bli redd når markedet svinger

Investeringer svinger i verdi, både positivt og negativt. Et tips hvis investeringene faller i verdi er å følge litt mindre med. Hvis du har lang sparetid, som for eksempel til pensjon, kan du minne deg selv på at det er lenge til. Et noe ruglete marked vil ha lite å si når du sparer i 20 eller 30 år. I Kron gjør vi justeringer underveis slik at du slipper å uroe deg for hvordan det går i markedet. Det gjør vi gjennom såkalt rebalansering , fondsovervåkning, og for noen fondspakker, mindre taktiske justeringer avhengig av markedet.


Ulike risikoprofiler

Dersom du velger en fondspakke hos Kron, tilpasses risikonivået (aksjeandel) etter dine ønsker og sparemål. Risikoen reduseres ved å legge inn mer rentefond, som vanligvis svinger mindre i verdi.

Kron har 7 fondspakker med 7 forskjellige risikonivåer. Til høyre kan du se fordelingen mellom aksjer og renter i de forskjellige risikonivåene.

Velger du fond selv på fondsmarkedet gir vi deg tilbakemelding på risikonivået i investeringsplanen du har valgt, og om den passer til dine sparemål og preferanser.

Høy risiko
100% aksjer

Medium pluss risiko
90% aksjer og 10 % renter

Medium risiko
75% aksjer, 25% renter

Medium minus risiko
60% aksjer, 40% renter

Lav pluss risiko
50% aksjer, 50% renter

Lav risiko
35% aksjer, 65% renter

Svært lav risiko
20% aksjer, 80% renter

Få svar på vanlige spørsmål

Risiko er et begrep som sier noe om hvor usikker en investering er, og måles vanligvis i svingninger i prisen på fond og aksjer. Det er prisen du betaler for å bedre avkastning på pengene dine.

Når du investerer penger vil de gå opp og ned, men over tid (minimum 5 år) vil den gjennomsnittlige avkastningen gjøre at det lønner seg å sette pengene i fond. Dette forutsetter at man lar pengene stå investert gjennom hele perioden, tar man de inn og ut vil dette påvirke avkastningen.

Det er helt normalt at det svinger i verdi

Mange synes det er ubehagelig å se røde tall, men det er en del av "gamet." Negative måneder som dette er veldig vanlige, og historisk sett er faktisk 60% av alle måneder i aksjemarkedet positive. For de som bruker aksjefond som langtidsparkering for penger, vil det som regel lønne seg å la pengene stå.

Ulike risikonivåer

En investering med veldig store svingninger kalles en "høy risikoprofil", og en investering med lite svingninger kalles, logisk nok, en "lav risikoprofil". En tommelfingerregel er at jo høyere risiko du har på investeringene dine, jo mer avkastning burde du få. Sagt på en annen måtte - du bytter bort forutsigbarhet mot en potensielt større gevinst.

Risiko trenger ikke å bety gambling

Det er forskjell på smart og uklok risiko. For eksempel, å spille Lotto med alle sparepengene er ikke noe de fleste ville anbefale. Å sette alle pengene i en spekulativ enkeltaksje, i et selskap på konkursens rand, vil også ha høy risiko. Hvis du ikke har gjort en veldig god analyse her vil det som oftest ikke være verdt å ta risikoen.

På lang sikt kan du forvente noen ekstra prosent avkastning i aksjefond sammenlignet med banksparing. Dette virker kanskje ikke så mye, men forskjellen over tid er veldig stor. Dette er fordi du får avkastning på de ekstra prosentene du tjener hvert år, en såkalt rentes rente-effekt.

Les mer om risiko på kron.no/risiko

Hvis du investerer i fond er den vanligste måte å regulere risiko på å justere forholdet mellom rentefond og aksjefond. Et eksempel på en fondskonto med høy risiko vil være en fordeling på 90% aksjefond og 10% rentefond.

For å gi "full gass" med en høy prosent aksjefond bør du ha lang tidshorisont. Her er en oversikt som kan hjelpe deg med å finne et nivå som passer dine mål.

Investering mellom 1-2 år

Veldig kort tidshorisont. Velg en sammensetning med lav risiko (mest rentefond og litt aksjefond) eller kombiner sparingen med at mesteparten er på bank.

Investering mellom 2-3 år

Kort tidshorisont. Velg også her en sammensetning med lav risiko (mest rentefond og litt aksjefond) eller kombiner sparingen med at mesteparten er på bank.

Investering mellom 3-5 år

Medium tidshorisont. Velg medium risiko, eller kombiner aksjefondet med 50/50 banksparing og/eller nedbetaling av lån.

Investering mellom 5-9 år

Lang minus tidshorisont. Velg en sparing med medium til medium pluss risiko. Eller kombiner aksjefondet med banksparing/nedbetaling av lån, hvor ¼ går til sistnevnte.

Investering over 10 år

Dette er en lang tidshorisont som betyr at du kan putte alt av sparingen utenom bufferkonto i aksjefond, hvis du er komfortabel med risikoen. Hvis du synes det er litt ork å gjøre slike tilpasninger selv kan du la oss gjøre det ved å gå igjennom registreringen vår. Ta gjerne kontakt med oss på chatten hvis du ønsker mer råd eller tips rundt tidshorisont.

Når du går gjennom vår rådgivningsprosess, vil du bli stilt spørsmålet "Hvordan reagerer du om pengene faller i verdi?"

Du får da muligheten til å velge mellom: «Jeg blir redd», «Jeg blir urolig», «Jeg beholder roen» og «En utmerket mulighet». De ulike alternativene har risikonivåer tilknyttet seg som varierer fra svært lav til middels høy risiko.

Svarene dine på dette spørsmålet, kombinert med formålet ditt, vil avgjøre hvilken sammensetning av investeringer og risikonivå vi anbefaler deg.

Et formål, som for eksempel pensjonssparing, vil i seg selv være en grunn til å anbefale en portefølje med risikonivå medium pluss. Allikevel vet vi av erfaring at alle takler risiko på ulik måte. Det er her ditt svar på spørsmålet om hvordan du reagerer på avisforsiden spiller inn. Dersom du blir redd eller urolig av slike avisforsider, tilsier det at risikoen burde være lavere, slik at du klarer å holde deg til planen. Vi tilpasser da din portefølje slik at den både står i stil med ditt formål og din risikovilje.