Andelseiermøte

Etter innspill fra kunder gjøres det nå en endring på indeksfondet Kron Indeks Global, slik at det blir mer likt de største globale indeksfondene i det norske markedet. Det betyr at investeringsstrategien endrer seg litt, med en noe bredere indeks (MSCI World) og en litt annen tilnærming til bærekraft, ved at man som eier forsøker å påvirke selskapene i en mer bærekraftig retning, ikke så ulikt det Oljefondet (NBIM) gjør. Det betyr også at indeksfondet vil eie flere aksjer.

Møtedetaljer:

Andelseiermøte ble avholdt via Teams den 31. august kl. 11.30.

Du finner protokoll fra andelseiermøte her

Vedlegg

For de fleste vil det nok ikke bety så mye. Kron Indeks Global vil i praksis bli likere tilsvarende fond fra DNB, KLP og Storebrand. Det betyr at investeringsstrategien endrer seg litt, med en noe bredere indeks (MSCI World) og en litt annen tilnærming til bærekraft, ved at man som eier forsøker å påvirke selskapene i en mer bærekraftig retning, ikke så ulikt det Oljefondet(NBIM) gjør. Det betyr også at Kron Indeks Global vil eie flere aksjer. Fondet vil følge Storebrands bærekraftspolicy. Du kan lese mer om denne her.

Kron ønsker å gjøre denne endringen av flere årsaker. En av årsakene er at mange kunder ønsket at Kron Indeks Global skal ligne mer på de største indeksfondene i det norske markedet, og med denne endringen i mandat vil det bli tilfellet. Fondet vil også ha en annen tilnærming til bærekraft, som innebærer at vi sammen i større grad kan påvirke selskapene som eies i en mer bærekraftig retning.

Du trenger ikke foreta deg noe, men er velkommen til å stemme hvis du skulle ha lyst.

Forventet fremtidig avkastning er omtrent den samme. Historisk sett har de to strategiene hatt veldig lik avkastning, i snitt 9,87 % de siste 10 årene for den gamle strategien og 9,89 % for den nye.

Fondet kan få mindre handelskostnader i forbindelse med byttet, som kan påvirke avkastningen med 0 - 0,02 %. Dette kan dermed utgjøre opp til 2 kr dersom du eksempelvis har 10 000 kr investert i fondet.

Ja, Kron Indeks Global eier aksjer fysisk.